We are Stibbe,
Real Estate and Construction specialists
Compliance and Sanctions specialists
Procurement Law specialists
Investment Management specialists
Corporate Fraud and Criminal Law specialists
Tax specialists
Projects specialists
Foreign Investments specialists
Information Technology specialists
Corporate and M&A specialists
Pensions specialists
Litigation and Dispute Resolution specialists
Insolvency and Restructuring specialists
Data Protection specialists
Employment and Benefits specialists
Public Law specialists
Supreme Court specialists
Capital Markets specialists
Intellectual Property specialists
Banking and Finance specialists
Environment and Planning specialists
EU Law, Competition and Regulation specialists
Insurance and Reinsurance specialists
Practice areas
Markets

Our people

No results found

Latest news & insights

Upcoming events

Recent publications

29.09.2016 NL law
In hoeverre is de Wob van toepassing op privaatrechtelijke rechtspersonen?

Articles - In een AB-noot bespreekt Niels Jak een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze uitspraak gaat over de vraag in hoeverre de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) van toepassing is op privaatrechtelijke rechtspersonen, zoals een stichting. Deze noot is gepubliceerd in AB 2016/254.

27.09.2016 NL law
Nieuw boetebeleid Wet arbeid vreemdelingen: meer maatwerk bij het bepalen van de hoogte van Wav-boetes?

Short Reads - Op 15 juli jl. is het nieuwe boetebeleid van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) in werking getreden. De belangrijkste wijzigingen zijn: de introductie van een waarschuwing bij een eerste overtreding, meer onderscheid in soorten overtreders, het vastleggen van boeteverhogende omstandigheden en de uitbreiding van specifieke matigingsgronden. Of dit nieuwe boetebeleid meer maatwerk bij het bepalen van de hoogte van Wav-boetes oplevert, is de vraag. 

Our locations

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy and Cookie Policy