We are Stibbe,
Information Technology specialists
Corporate Fraud and Criminal Law specialists
Foreign Investments specialists
Banking and Finance specialists
Insurance and Reinsurance specialists
Real Estate and Construction specialists
Intellectual Property specialists
Insolvency and Restructuring specialists
Public Law specialists
Tax specialists
Litigation and Dispute Resolution specialists
EU Law, Competition and Regulation specialists
Capital Markets specialists
Supreme Court specialists
Corporate and M&A specialists
Pensions specialists
Employment and Benefits specialists
Environment and Planning specialists
Data Protection specialists
Investment Management specialists
Projects specialists
Procurement Law specialists
Compliance and Sanctions specialists
Practice areas
Markets

Our people

No results found

Latest news & insights

Recent events

Recent publications

01.12.2016 NL law
Afdeling gaat om: niet langer het ne bis in idem-beoordelingskader bij een besluit op herhaalde aanvraag

Short Reads - Tot voor kort gold het ne bis in idem-beoordelingskader bij besluiten op herhaalde aanvraag (artikel 4:6 lid 2 Awb). De Afdeling bestuursrechtspraak stapt hier nu nadrukkelijk vanaf, in navolging van een eerdere, soortgelijke uitspraak die zag op het vreemdelingenrecht. De Afdeling toetst voortaan een aangevochten besluit op een herhaalde aanvraag in het licht van de tegen dat besluit aangevoerde beroepsgronden.

30.11.2016 NL law
Geen beperkt belanghebbendebegrip meer bij gemeentelijke en provinciale geheimhoudingsbesluiten

Short Reads - Op grond van de Gemeentewet kan geheimhouding worden opgelegd aan onder meer de gemeenteraad omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die worden overgelegd. Bij een dergelijk geheimhoudingsbesluit zijn in beginsel slechts degenen aan wie geheimhouding is opgelegd, belanghebbende. Bij uitspraak van 23 november 2016 heeft de Afdeling de kring van belanghebbenden gelijk getrokken aan die bij een Wob-verzoek.

Our locations

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy and Cookie Policy