I am Jaap van Slooten
Employment and Benefits specialist
Pensions specialist

Jaap van Slooten

Jaap primarily assists clients through challenging litigious cases.

He litigates against unions on some of the most complex cases in the Netherlands. He also deals with collective employment issues such as company closures and strikes.

Jaap’s expertise in litigation also encompasses pension matters for employers and pensions funds, regarding indexation and additional payment matters. Furthermore, Jaap handles management issues such as dismissal and reward.

He is a professor at the University of Amsterdam lecturing pension and employment law. In addition, he is co-editor of Holland’s most used commentary on Dutch employment law, “Tekst & Commentaar Arbeidsrecht”, and has written many articles on employment and pension law.

  • Languages: Dutch, English, German
  • Admitted to the Amsterdam Bar: 1992
  • Partner since: 2000

Experience

Related news

10.07.2017 NL law
Stibbe lanceert website Platformarbeid & Arbeidsrecht

Trends - Met de stijging van het aantal digitale werkplatforms, zoals Uber en Helpling, groeien ook de arbeidsrechtelijke vragen. De antwoorden zijn nog lang niet duidelijk. De impact van platformarbeid kan groot zijn. Dit zal niet alleen door platformwerkers en werkplatforms gevoeld worden, maar ook de traditionele arbeidsverhoudingen gaan beïnvloed worden door deze nieuwe dimensie.

Read more

31.05.2016 NL law
Het beloningsbeleid van de ondernemingskamer

Articles - De eerste jaren van het huidige millennium waren zeer interessant voor het beloningsrecht. Enerzijds oordeelde de Ondernemingskamer voor het eerst in een aantal uitspraken over de vraag in hoeverre het toekennen van een bepaalde beloning wanbeleid kan opleveren. Anderzijds werd de Corporate Governance Code geïntroduceerd. Deze bevatte ook normen op het gebied van beloning. 

Read more

31.05.2016 NL law
Jaagt het beloningsbeleid buitenlanders weg?

Articles - De vraag of het Nederlandse beloningsbeleid buitenlanders wegjaagt, leidt tot twee vervolgvragen: ten eerste wat dat beloningsbeleid precies inhoudt en ten tweede hoe het in het buitenland eraan toe gaat. Dit artikel gaat over het Nederlandse beloningsrecht; en de Nederlandse beloningsregels met betrekking tot de bestuurder in verhouding tot een aantal andere landen.

Read more

07.11.2016 NL law
De drie tijdsdimensies van de a-grond

Articles - Bij een bedrijfseconomisch ontslag (a-grond) zijn diverse tijdsdimensies te onderscheiden. De eerste dimensie is dat bij de beëindiging allerlei tijdstippen van belang zijn, zoals het afspiegelmoment en het moment waarop de herplaatsingstermijn aanvangt. De tweede dimensie ziet op de vraag hoe de kantonrechter toepassing van regels uit de eerste dimensie, hier toegespitst op herplaatsing, moet beoordelen: ex nunc of ex tunc (en wanneer is dat?). Een derde dimensie betreft de vraag in hoeverre de rechter in hoger beroep ex nunc of ex tunc oordeelt.

Read more

Other specialists

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy and Cookie Policy