I am David Orobio de Castro
Projects specialist
Real Estate and Construction specialist

David Orobio de Castro

As the head of our real estate practice, David specialises in projects, project finance, real-estate and tenders.

David’s experience includes PPP/PFI (DBFM(O)), property development, property finance, real estate and concession contracts, including concessions for public transport, water, energy and waste.

In addition, David regularly advises on the European and national procurement regulations ("aanbestedingsrecht"). David is also a widely published author and lecturer on this subject.

David’s holds various memberships including at the Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht, Nederlandse Vereniging voor Bouwrecht and Nederlandse Vereniging voor Procesrecht.

David has a master’s in law from the University of Amsterdam.

  • Languages: Dutch, English
  • Admitted to the Amsterdam Bar: 1993
  • Partner since: 2001

Experience

Related news

06.02.2017 NL law
Bewijslast integriteit omgedraaid

Short Reads - De bewijslast van effectieve mededinging ligt niet langer bij de klager, maar bij de aanbestedende dienst. Het juridische speelveld ten aanzien van belangenconflicten bij aanbestedingen is daardoor drastisch gewijzigd. David Orobio de Castro en Simon Petiet  gaan in op de gevolgen voor de aanbestedingspraktijk.

Read more

05.01.2017 NL law
Belangenconflicten bij aanbestedingen Advies 233 Commissie van Aanbestedingsexperts

Short Reads - In deze zaak buigt de Commissie van Aanbestedingsexperts (de "Commissie") zich over de kwestie van de (vermeende) belangenverstrengeling bij een aanbesteding. Er komen vragen aan de orde zoals: wanneer is sprake van gerechtvaardigde twijfel aan de onpartijdigheid van een lid van de beoordelingscommissie? En: op wie rust de bewijslast van de (on)partijdigheid? Aan de hand van het arrest "eVigilo" van 12 maart 2015 (C-538/13) van het Europese Hof van Justitie (het "HvJ") beantwoordt de Commissie deze vragen.

Read more

09.06.2016 NL law
Aanbesteding: wijziging in de samenstelling van een combinatie is in beginsel toegestaan

Short Reads - In dit arrest van het Europese Hof van Justitie speelde de vraag of het aanbestedingsrechtelijk is toegestaan dat een ondernemer de plaats inneemt van een (ontbonden) combinatie, en dus zelfstandig de aanbestedingsprocedure voortzet. De uitspraak van het Hof, die op 24 mei verscheen, laat zien dat het gelijkheidsbeginsel zich daar niet tegen verzet.

Read more

Other specialists

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy and Cookie Policy