Daan Doorenbos

I am Daan Doorenbos Corporate Fraud and Criminal Law specialist

Daan Doorenbos

Daan has always been dedicated to supporting his clients’ needs and requirements in his specialist areas of corporate and white collar crime.

His experience includes dealing with all areas of compliance with securities, financial, tax and environmental legislation. Furthermore, he provides representation and assistance for (listed) companies and their directors facing criminal investigations or prosecutions. He also has a lot of experience with major out-of-court settlements.

Daan’s dedication to his specialisms is reflected in his commitment to sharing his knowledge with students. He is currently a professor at the Radboud Business Law Institute – holding an endowed chair in Corporate Criminal Law.

Daan published numerous works on such topics as financial criminal law, money laundering (witwassen), market abuse (marktmisbruik), economic crime and corporate crime.

Daan has a Doctor of Law degree from the Radboud University Nijmegen. Furthermore, he is a member of the Dutch Association of Criminal Defence Lawyers (NVSA).

  • Languages: Dutch, English
  • Admitted to the Amsterdam Bar: 1992
  • Partner since: 1998

Experience

Related news

26.07.2019 NL law
Voortgang UBO-register en Centraal aandeelhoudersregister

Short Reads - De Vierde Anti-witwasrichtlijn (nr. 2015/849) zoals gewijzigd door de Vijfde Anti-witwasrichtlijn (EU/2018/843) dient uiterlijk op 10 januari 2020 in de Nederlandse wet- en regelgeving geïmplementeerd te zijn. Hiertoe is op 3 april 2019 een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Het initiatiefwetsvoorstel ter invoering van het Centraal aandeelhoudersregister wordt op dit moment behandeld door de Tweede Kamer. In deze Update geven wij een overzicht van de laatste ontwikkelingen.

Read more

06.02.2020 NL law
Wet zorgplicht kinderarbeid gepubliceerd in het Staatsblad

Short Reads - Op 13 november 2019 is de Wet zorgplicht kinderarbeid in het Staatsblad gepubliceerd. Op grond van deze wet geldt voor elke onderneming die aan Nederlandse eindgebruikers goederen verkoopt of diensten levert dat gepaste zorgvuldigheid moet worden betracht om te voorkomen dat die goederen en/of diensten met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen. Het is nog niet bekend wanneer de wet in werking zal treden.

Read more

28.06.2019 NL law
Een advocaat in de cc – is daar iets mis mee?

Articles - Advocaten en notarissen worden in de praktijk veelvuldig ook via de cc geïnvolveerd in e-mail-correspondentie van cliënten. Dat is riskant, omdat er tegenwoordig opsporingsambtenaren en officieren van justitie bestaan die de opvatting huldigen dat wie in de cc van een e-mail staat, niet kan gelden als een geadresseerde van die e-mail.

Read more

Other specialists