Seminar

Webinar: SPACs from a Belgian perspective

Webinar: SPACs from a Belgian perspective

Webinar: SPACs from a Belgian perspective

03.06.2021 BE law

On 22 June 2021, Pascal Vanden Borre and Willem Witters host a webinar on SPAC's for the members of the Practice Group Corporate of IBJ/IJE.

Pascal Vanden Borre and Willem Witters will discuss the rise of the special purpose acquisition companies (SPACs) and the legal aspects from a Belgian perspective, a.o. structuring, listing and 'de-spacing'.

This webinar is open for company lawyers affiliated with IBJ/IJE (Instituut voor Bedrijfsjuristen / Institut des Juristes d'Entreprises).

 

Team

Related news

16.07.2021 NL law
Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ingediend

Short Reads - Op 23 april 2021 is het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies samen met de memorie van toelichting ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel vloeit voort uit de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Het doel van de richtlijn is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

Read more

16.07.2021 NL law
Wet verruiming van mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen in het Staatsblad gepubliceerd

Short Reads - De Wet verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen is op 1 juli 2021 in het Staatsblad gepubliceerd en treedt op 1 januari 2022 in werking. De wetgever beoogt met de nieuwe regeling de mogelijkheden uit te breiden om in te grijpen bij rechtspersonen waarvan het doel of de activiteiten in strijd zijn met de openbare orde en die daarmee de samenleving bedreigen.

Read more