Short Reads

Nieuwe vervaldatum Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid vastgesteld op 1 juni 2021

Nieuwe vervaldatum Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid vast

Nieuwe vervaldatum Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid vastgesteld op 1 juni 2021

01.04.2021 NL law

De werkingsduur van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid (“de Tijdelijke wet”) is wederom verlengd. De nieuwe vervaldatum is bij Koninklijk Besluit vastgesteld op 1 juni 2021.

De Tijdelijke wet is een verzamelwet en is opgesteld als antwoord op de beperkingen die gelden als gevolg van de uitbraak van COVID-19. Aan de hand van de Tijdelijke wet kunnen rechtspersonen tijdelijk afwijken van wettelijke en statutaire bepalingen en kunnen bepaalde termijnen worden uitgesteld.

COVID-19 maakt het onwenselijk om fysiek bijeen te komen voor een algemene vergadering of ledenvergadering. De Noodwet biedt de mogelijkheid om tijdelijk af te wijken van verschillende bepalingen uit Boek 2 BW, waardoor het voor rechtspersonen mogelijk wordt om volledig virtueel te vergaderen. Daarnaast biedt de Noodwet de mogelijkheid om bepaalde termijnen uit te stellen, zoals uitstel van de termijn voor het opmaken van de jaarrekening.

In de toelichting bij het Koninklijk besluit tot verlenging van de werkingsduur van de Tijdelijke wet is opgenomen dat het voornemen bestaat om voornoemde voorzieningen tot zeker 1 augustus 2021 te laten gelden. Echter, dit is pas zeker wanneer dit wordt vastgelegd in een nieuw verlengingsbesluit dat naar verwachting eind mei zal worden gepubliceerd. Wij houden u hiervan op hoogte.

Voor meer informatie over de Noodwet verwijzen wij naar onze Corporate Update van 7 juli 2020. Zie tevens onze speciale corona-pagina op stibbe.com waar u een team van specialisten kunt vinden dat u kan adviseren over de juridische gevolgen van COVID-19 op uw onderneming.

Team

Related news

08.09.2021 NL law
COVID-19-vaccinatieplicht: tijdig regelen

Short Reads - Doordachte wetgeving is geen overbodige luxe als de nood aan de man is, zo leerden de ‘hoogtijdagen’ van de corona-crisis ons. Er zijn in dat licht minstens twee redenen om de herhaalde politieke afwijzing van een COVID-19-vaccinatieplicht te heroverwegen en er voor te zorgen dat een dergelijke plicht in de gereedschapskist van de pandemiebestrijding zit voor het geval de situatie weer uit de hand dreigt te lopen.

Read more

10.09.2021 NL law
Nieuwe verplichting onder de NOW-4: de overeenkomst ten aanzien van de uitvoering van het bonus- en dividendbeleid

Short Reads - Met de laatste tranche van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (“NOW-4”) is een nieuwe aanvullende verplichting geïntroduceerd voor het bonus- en dividendverbod. Het bonus- en dividendverbod is een van de meest vergaande verplichtingen onder de NOW en is onderwerp van veel maatschappelijke discussie. 

Read more