Neodyum Miknatis
maderba.com
implant
olabahis
Casino Siteleri
canli poker siteleri meritslot
escort antalya
istanbul escort
sirinevler escort
antalya eskort bayan
brazzers
Articles

De hoofdlijnen van de NOW-3

De hoofdlijnen van de NOW-3

De hoofdlijnen van de NOW-3

02.09.2020 NL law

Op 28 augustus 2020 heeft het kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd over een omvangrijk steun- en herstelpakket in verband met de economische gevolgen van de coronacrisis. Onderdeel hiervan is het continueren van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3). Voor een toelichting op de NOW-1 en NOW-2 verwijzen wij naar onze eerdere e-books.

De NOW-3 dient twee doelen. Ten eerste biedt het bedrijven die ondersteuning nodig hebben om de corona-crisis te overbruggen, de helpende hand. Zo blijft werkgelegenheid zoveel mogelijk behouden. Ten tweede biedt het bedrijven de mogelijkheid om zich samen met de werknemers voor te bereiden op de nieuwe economische situatie: niet álle werkgelegenheid kan worden behouden. De subsidie aan bedrijven voor loondoorbetaling wordt daarom in stappen afgebouwd. Tegelijk komt er ruimte voor werkgevers om de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

De NOW-3 loopt vanaf 1 oktober 2020 in drie tijdvakken van drie maanden tot 1 juli 2021. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de NOW-2 zijn:

  • het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de NOW-3 gaat in het tweede tijdvak (januari, februari maart 2021) omhoog van 20% naar 30%;
  • de hoogte van de steun kent per tijdvak een geleidelijke afbouw van de vergoedingspercentages van 80%, naar 70%, naar 60%;
  • tegenover de afbouw van de vergoedingspercentages, bestaat de mogelijkheid om de loonsom per tijdvak geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20%, zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie;
  • de korting die in de NOW-2 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten; en
  • het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd van maximaal twee maal het dagloon, maar maximaal een maal het dagloon.

De NOW-3 kan naar verwachting worden aangevraagd vanaf 16 november 2020 (streefdatum), met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020. Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW-1 en de NOW-2, kan de werkgever gebruik maken van de NOW-3.

De precieze voorwaarden van de NOW-3 worden op dit moment nader uitgewerkt en zullen uiterlijk 1 oktober 2020 bekend worden gemaakt. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Meer over het coronavirus

Meer publicaties over de impact van het coronavirus leest u op onze website. Hier vindt u ook een lijst met contactpersonen binnen ons kantoor die u kunnen adviseren bij vragen over de implicaties van het coronavirus voor uw bedrijf.

> Ga voor meer informatie naar onze website over de NOW: www.stibbe-now.nl

Related news

13.01.2021 NL law
De subsidievaststelling voor de NOW-1 en de NOW-2: over termijnen, haken, ogen en herstelmogelijkheden

Short Reads - In haar bijdrage in ArbeidsRecht belicht Astrid Helstone een aantal belangrijke aandachtspunten die relevant zijn voor de vaststellingsaanvraag die werkgevers moeten indienen voor de subsidievaststelling van UWV voor de eerste tranche (de NOW-1) en de tweede tranche (de NOW-2) van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (de Subsidievaststelling).

Read more

11.12.2020 NL law
De NOW-3: verdere versoberingen uitgesteld

Short Reads - Op 9 oktober 2020 verscheen de NOW-3 in de Staatscourant. De NOW-3 voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor drie keer drie maanden. De periodes waarover een tegemoetkoming kan worden aangevraagd, zien er als volgt uit: vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 (NOW-3.1); vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 (NOW-3.2); en vanaf 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 (NOW-3.3).

Read more

08.01.2021 NL law
Wetsvoorstel toekomst pensioenen – een ingrijpende verandering van het arbeidsvoorwaardelijk pensioen (tweede pijler)

Articles - Op 16 december 2020 is het Concept wetsvoorstel toekomst pensioenen in consultatie gegaan. De consultatietermijn loopt tot en met 12 februari 2021. Dit wetsvoorstel strekt tot herziening van de tweede pijler van het pensioenstelsel. Het is de uitwerking van het in juni 2019 gesloten Pensioenakkoord.

Read more

09.12.2020 NL law
E-book SRD II & Say-on-Pay - Inzicht in het bezoldigingsbeleid- en verslag

Articles - Met de Herziene Aandeelhoudersrechtenrichtlijn (SRD II) wil de Nederlandse wetgever effectieve en duurzame aandeelhoudersbetrokkenheid bij beursgenoteerde vennootschappen bevorderen. Deze nieuwe richtlijn is de opvolger van de Aandeelhoudersrechtenrichtlijn 2007/36/EG en treedt stapsgewijs in werking.

Read more

04.01.2021 NL law
De NOW: enkele subsidierechtelijke aspecten van de noodmaatregel

Articles - Om de economische gevolgen van de coronacrisis te beperken, heeft de regering sinds maart 2020 een aantal financiële steunmaatregelen in het leven geroepen, waaronder de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Met de NOW worden werkgevers gecompenseerd in de loonkosten van werknemers. Dit gebeurt door middel van een subsidie, waarbij subsidieverplichtingen worden opgelegd die werkgevers beperken in hun bedrijfsvoering. Omdat de NOW een subsidie is, is titel 4.2 (de subsidietitel) van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing.

Read more

27.11.2020 NL law
E-book: 'Governance van beloningen in de financiële sector'

Articles - Sinds de publicatie van ons e-book ‘Beloningen in crisistijd’ op 22 april 2020 zijn er verschillende ontwikkelingen geweest in wet- en regelgeving rond beloningen in de financiële sector. Zo werd op 2 juli het Wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen (Wnbf) ingediend. Daarnaast publiceerde de EBA op 18 juli het concept Regulatory Technical Standards (RTS) over de criteria voor het selecteren van Identified Staff. Deze ontwikkelingen vormen de basis van een nieuw e-book over de governance van beloningen.

Read more