Neodyum Miknatis
maderba.com
implant
olabahis
Casino Siteleri
canli poker siteleri meritslot
escort antalya
istanbul escort
sirinevler escort
antalya eskort bayan
brazzers
Short Reads

Collective bargaining agreement National labour council for unemployment for economic reasons

Collectieve arbeidsovereenkomst over werkloosheid wegens economische r

Collective bargaining agreement National labour council for unemployment for economic reasons

20.03.2020 BE law

The National Labour Council concluded a collective bargaining agreement with regard to the coronavirus on unemployment due to economic reasons for white-collar employees. We discuss in short the impact of this collective bargaining agreement.

Nederlandstalige versie

Unemployment for economic reasons

The National Labour Council (NLC) concluded a collective bargaining agreement (CBA) with regard to the coronavirus. This CBA concerns unemployment due to economic reasons for white-collar employees. 

This CBA is important for companies employing white-collar employees that experience economic difficulties following the coronavirus crisis and who want to apply unemployment for economic reasons. The companies do not have to agree upon a CBA or a business plan in order to ensure that their white-collar employees are entitled to unemployment benefits due to economic reasons.

Fixed term

The CBA shall apply between 18 March 2020 and 30 June 2020 and to arrangements of partial or full suspension, of which the start and end date fall during the period of validity of this CBA. Depending on the evaluation of the measures, the CBA can be extended.

Subject

This CBA introduces a scheme for the full and/or partial suspension of the execution of the employment agreement of white-collar employees in the event of recognition as a company in difficulty in order to obtain unemployment benefits for white-collar employees.

Supplementary nature

This CBA does not deviate from existing sectoral or company CBA’s or business plans. Companies that have already submitted a business plan that has not yet been approved are covered by this CBA. It remains possible to agree upon CBA’s or business plans at sector or company level.

Procedure

In order to obtain unemployment benefits for white-collar employees because of economic reasons, both (1) the procedure relating to recognition as a company in difficulty in the context of the temporary suspension of the employment agreement (FPS Employment, Labor and Social Consultation) and (2) the procedure relating to the application for temporary unemployment (National Employment Office) must be followed.

Duration of the temporary suspension

The maximum duration of the full suspension of the employment agreement is currently 16 weeks, and 26 weeks in the case of a partial suspension. In a combination of full and partial suspension, one week full suspension corresponds to two weeks partial suspension.

Additional compensation

In the event of unemployment for economic reasons, an employee whose employment agreement is suspended will receive an amount of at least EUR 5 per day of unemployment at the expense of the employer. If blue-collar workers in the company receive a higher amount because of the sectoral scheme applicable to them – or in the absence of blue-collar workers in the company: if the joint committee that would apply if there were blue-collar workers, would apply a higher amount – the supplement for white-collar workers will be at least equivalent to that of these blue-collar workers.

 

This information dates from 19 March 2019 and may be subject to changes.

Team

Related news

13.01.2021 NL law
De subsidievaststelling voor de NOW-1 en de NOW-2: over termijnen, haken, ogen en herstelmogelijkheden

Short Reads - In haar bijdrage in ArbeidsRecht belicht Astrid Helstone een aantal belangrijke aandachtspunten die relevant zijn voor de vaststellingsaanvraag die werkgevers moeten indienen voor de subsidievaststelling van UWV voor de eerste tranche (de NOW-1) en de tweede tranche (de NOW-2) van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (de Subsidievaststelling).

Read more

11.12.2020 NL law
De NOW-3: verdere versoberingen uitgesteld

Short Reads - Op 9 oktober 2020 verscheen de NOW-3 in de Staatscourant. De NOW-3 voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor drie keer drie maanden. De periodes waarover een tegemoetkoming kan worden aangevraagd, zien er als volgt uit: vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 (NOW-3.1); vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 (NOW-3.2); en vanaf 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 (NOW-3.3).

Read more

08.01.2021 NL law
Wetsvoorstel toekomst pensioenen – een ingrijpende verandering van het arbeidsvoorwaardelijk pensioen (tweede pijler)

Articles - Op 16 december 2020 is het Concept wetsvoorstel toekomst pensioenen in consultatie gegaan. De consultatietermijn loopt tot en met 12 februari 2021. Dit wetsvoorstel strekt tot herziening van de tweede pijler van het pensioenstelsel. Het is de uitwerking van het in juni 2019 gesloten Pensioenakkoord.

Read more

09.12.2020 NL law
E-book SRD II & Say-on-Pay - Inzicht in het bezoldigingsbeleid- en verslag

Articles - Met de Herziene Aandeelhoudersrechtenrichtlijn (SRD II) wil de Nederlandse wetgever effectieve en duurzame aandeelhoudersbetrokkenheid bij beursgenoteerde vennootschappen bevorderen. Deze nieuwe richtlijn is de opvolger van de Aandeelhoudersrechtenrichtlijn 2007/36/EG en treedt stapsgewijs in werking.

Read more

04.01.2021 NL law
De NOW: enkele subsidierechtelijke aspecten van de noodmaatregel

Articles - Om de economische gevolgen van de coronacrisis te beperken, heeft de regering sinds maart 2020 een aantal financiële steunmaatregelen in het leven geroepen, waaronder de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Met de NOW worden werkgevers gecompenseerd in de loonkosten van werknemers. Dit gebeurt door middel van een subsidie, waarbij subsidieverplichtingen worden opgelegd die werkgevers beperken in hun bedrijfsvoering. Omdat de NOW een subsidie is, is titel 4.2 (de subsidietitel) van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing.

Read more

27.11.2020 NL law
E-book: 'Governance van beloningen in de financiële sector'

Articles - Sinds de publicatie van ons e-book ‘Beloningen in crisistijd’ op 22 april 2020 zijn er verschillende ontwikkelingen geweest in wet- en regelgeving rond beloningen in de financiële sector. Zo werd op 2 juli het Wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen (Wnbf) ingediend. Daarnaast publiceerde de EBA op 18 juli het concept Regulatory Technical Standards (RTS) over de criteria voor het selecteren van Identified Staff. Deze ontwikkelingen vormen de basis van een nieuw e-book over de governance van beloningen.

Read more