Short Reads

UBO-register starts on 27 September 2020

UBO-register starts on 27 September 2020

UBO-register starts on 27 September 2020

07.07.2020 NL law

It was announced on 7 July that the UBO register will go live on 27 September 2020. The Act on the implementation of the UBO register ("Implementation Act") and the corresponding decree of entry into force have each been published today in the Bulletin of Acts and Decrees. The Act will (partially) enter into force on 8 July 2020, and concerns the obligation for legal entities to collect and maintain information about their UBOs and the obligation for foundations to maintain benefits of 25 percent or less.

The obligation for legal entities to register the collected UBO information in the UBO register, and the related obligations, will enter into force on 27 September 2020.

Contours of the UBO register

An UBO is the natural person who owns or ultimately controls a legal entity. Under the Implementation Act, legal entities must collect, maintain and register information about their UBOs in the UBO register. There may be more than one UBO per legal entity. Certain information about the UBOs will be publicly accessible; this concerns the name, month and year of birth, state of residence, nationality and the nature and extent of the interest held. The UBO register is managed by the Chamber of Commerce.

In our News Releases of 11 April 2019 and 23 June 2020, we extensively discuss the various components of the Implementation Act, such as to whom the obligations under the Act apply, what should be understood by the UBO (or pseudo-UBO), and what is termed the ‘ring-fencing’ regime, and we discuss which sanctions apply.

Which obligations will come into effect on 8 July 2020?

Collection and maintenance of UBO information by legal entities / UBO compliance obligation

Some parts of the Implementation Act will enter into force as early as 8 July 2020. This concerns the obligation for legal entities to internally collect and maintain information about their UBOs, and the obligation of the UBO to cooperate with a request for information from a legal entity. Legal entities do not yet have to register this information with the register. Failure to comply with these rules may result in a criminal sanction for both the legal entity and the UBO.

Internal register of foundations

In addition, article 2:290 of the Dutch Civil Code will enter into force on 8 July 2020. Pursuant to this article, foundations must enter (in a register in their own administration) beneficiaries who receive a distribution of 25% or less of the amounts paid out in a given financial year. This obligation must be seen as a specification of the administration obligation under article 2:10 of the Dutch Civil Code. Foundations are not asked to collect more data about the persons to whom they donate than they already do based on their accounting obligation.

What obligations will come into effect on 27 September 2020?

UBO registration obligation for legal entities

Due to the coronation pandemic and the careful IT preparation of the UBO register, it was decided that legal entities will only be obliged to register the collected UBO information with the UBO register from 27 September 2020. There will be a transition period for existing legal entities; after 27 September 2020 they will have 18 months for the UBO registration. However, after 27 September 2020, newly established legal entities will have to register their UBO(s) when they first register their company with the trade register. If a legal entity does not comply with the UBO registration obligation, both administrative and criminal sanctions may be imposed.

Feedback obligation Wwft institutions

For Wwft institutions (such as law firms, notary offices, trust offices and banks) a feedback obligation will be introduced. This means that Wwft institutions are obliged to report back to the Chamber of Commerce if they establish that the UBO (or pseudo-UBO) data is incorrect or incomplete. This obligation will also apply from 27 September 2020.

Identification of individuals consulting the UBO register, and providing insight into the provision of data

Part of the Implementation Act does not yet have a date of entry into force. It concerns the possibility of identifying those consulting the UBO register and, at the request of a UBO, providing insight into the number of times that UBO’s data has been provided to third parties other than government parties. For this purpose, it is necessary for the e-Government Act to enter into force first, so that it will become clear which reliable means of identification will become available.

UBO Webtool

For more information, see also our Stibbe UBO Webtool. The Webtool shows under which conditions a natural person can be regarded as a UBO and also makes it clear which information needs to be registered.

Team

Related news

16.07.2021 NL law
Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ingediend

Short Reads - Op 23 april 2021 is het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies samen met de memorie van toelichting ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel vloeit voort uit de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Het doel van de richtlijn is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

Read more

15.07.2021 NL law
Consultatie Wet toekomst accountancysector gepubliceerd

Short Reads - Op 9 juli 2021 is een consultatieversie van het voorstel voor de Wet toekomst accountancysector (het “Voorstel”) gepubliceerd. Het Voorstel bevat maatregelen die beogen de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren. Met het Voorstel wordt mede uitvoering gegeven aan het eerder geuite voornemen van de Minister van Financiën om enkele aanbevelingen uit het rapport van de Commissie toekomst accountancysector (“Cta”) te zullen opvolgen.

Read more

16.07.2021 NL law
Wet verruiming van mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen in het Staatsblad gepubliceerd

Short Reads - De Wet verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen is op 1 juli 2021 in het Staatsblad gepubliceerd en treedt op 1 januari 2022 in werking. De wetgever beoogt met de nieuwe regeling de mogelijkheden uit te breiden om in te grijpen bij rechtspersonen waarvan het doel of de activiteiten in strijd zijn met de openbare orde en die daarmee de samenleving bedreigen.

Read more

13.07.2021 NL law
Voortgang wetsvoorstel inzake evenwichtige man/vrouwverhouding

Short Reads - Op 11 februari 2021 is het wetsvoorstel inzake evenwichtige man/vrouwverhouding aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel introduceert een wettelijk diversiteitsquotum voor RvC’s van beursvennootschappen. Daarnaast moeten grote NV’s en BV’s ambitieuze en passende doelen in de vorm van een streefcijfer vaststellen om genderdiversiteit in het bestuur, RvC en senior management te bevorderen.

Read more

16.07.2021 NL law
Werkingsduur Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid verlengd tot 1 augustus 2021

Short Reads - De vervaldatum van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid (“de Tijdelijke wet”) is bij Koninklijk Besluit vastgesteld op 1 augustus 2021. Naar verwachting wordt de werkingsduur van de Tijdelijke wet verlengd tot 1 oktober 2021. Echter, dit is pas zeker als er een nieuw verlengingsbesluit in het Staatsblad wordt gepubliceerd. 

Read more

12.07.2021 NL law
Consultatie voorontwerp online oprichting besloten vennootschappen

Short Reads - In de periode van 15 juni 2021 tot 12 juli 2021 is het voorontwerp online oprichting besloten vennootschappen geconsulteerd. Klik hier voor de consultatiereacties. Het voorontwerp implementeert de richtlijn met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht en wijzigt daartoe Boek 2 BW en de Wet op het notarisambt. Het doel van de richtlijn is om de vrijheid van vestiging van ondernemingen binnen de Europese Unie te vergemakkelijken.

Read more