Short Reads

Stibbe launches UBO Webtool

Stibbe launches UBO Webtool

Stibbe launches UBO Webtool

14.01.2020 EU law

"Determine your UBO for the three Benelux countries" 

  • In Luxembourg, companies and other legal entities have been required to register their UBO(s) since 31 August 2019. 
  • In Belgium, the UBO register is also already operational. Although 30 September 2019 was the formal deadline for registration, Belgian authorities announced they would begin policing non-compliance as from 1 January 2020.
  • The Dutch legislator did not meet the implementation deadline. We expect that the law will not enter into force prior to 1 March 2020.

Fourth Anti-Money Laundering Directive

The obligation to establish UBO registers derives from the Fourth Anti-Money Laundering Directive (Vierde Anti-Witwasrichtlijn), as amended by the Fifth Anti-Money Laundering Directive.

Who is a UBO (or pseudo-UBO)?

According to the directive, a UBO is a natural person who ultimately owns or controls the corporate or legal entity. An entity can have more than one UBO. If, after having exhausted all possible means and provided there are no grounds for suspicion, the UBO cannot be determined under these rules, or there is any doubt regarding the identity of the UBO, the senior management of the entity will be considered its UBO(s) (this is known as a "pseudo-UBO").

Obligation to register UBO information

Companies and other legal entities are obliged to register and maintain information about their UBOs in the national UBO registers. This information includes details such as the UBO's name, date of birth, nationality, state of residence, and the nature and extent of the economic interest held by the UBO.

UBO Webtool

The information required to be registered, and the conditions under which a natural person can be considered a UBO, differ between EU Member States. To guide you through these requirements and conditions, we have created the Stibbe UBO Webtool

In addition to containing all latest developments on the UBO register, we have made the laws and regulations regulating UBO registrations in Belgium, Luxembourg and the Netherlands transparent by creating a tailor-made questionnaire. This will help you discover which natural persons can be assigned as UBO for your organisation in the relevant jurisdiction. It also explains what information must be registered in the UBO register in these three Member States.  

The UBO Webtool is made available on MyStibbe, our platform for knowledge sharing and online collaboration. Create your own account to gain access to this tool and other exclusive content. Also, set your own preferences to receive personalized email notifications.

Sign me up for MyStibbe

Team

Related news

16.07.2021 NL law
Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ingediend

Short Reads - Op 23 april 2021 is het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies samen met de memorie van toelichting ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel vloeit voort uit de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Het doel van de richtlijn is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

Read more

15.07.2021 NL law
Consultatie Wet toekomst accountancysector gepubliceerd

Short Reads - Op 9 juli 2021 is een consultatieversie van het voorstel voor de Wet toekomst accountancysector (het “Voorstel”) gepubliceerd. Het Voorstel bevat maatregelen die beogen de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren. Met het Voorstel wordt mede uitvoering gegeven aan het eerder geuite voornemen van de Minister van Financiën om enkele aanbevelingen uit het rapport van de Commissie toekomst accountancysector (“Cta”) te zullen opvolgen.

Read more

16.07.2021 NL law
Wet verruiming van mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen in het Staatsblad gepubliceerd

Short Reads - De Wet verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen is op 1 juli 2021 in het Staatsblad gepubliceerd en treedt op 1 januari 2022 in werking. De wetgever beoogt met de nieuwe regeling de mogelijkheden uit te breiden om in te grijpen bij rechtspersonen waarvan het doel of de activiteiten in strijd zijn met de openbare orde en die daarmee de samenleving bedreigen.

Read more

13.07.2021 NL law
Voortgang wetsvoorstel inzake evenwichtige man/vrouwverhouding

Short Reads - Op 11 februari 2021 is het wetsvoorstel inzake evenwichtige man/vrouwverhouding aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel introduceert een wettelijk diversiteitsquotum voor RvC’s van beursvennootschappen. Daarnaast moeten grote NV’s en BV’s ambitieuze en passende doelen in de vorm van een streefcijfer vaststellen om genderdiversiteit in het bestuur, RvC en senior management te bevorderen.

Read more

16.07.2021 NL law
Werkingsduur Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid verlengd tot 1 augustus 2021

Short Reads - De vervaldatum van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid (“de Tijdelijke wet”) is bij Koninklijk Besluit vastgesteld op 1 augustus 2021. Naar verwachting wordt de werkingsduur van de Tijdelijke wet verlengd tot 1 oktober 2021. Echter, dit is pas zeker als er een nieuw verlengingsbesluit in het Staatsblad wordt gepubliceerd. 

Read more

12.07.2021 NL law
Consultatie voorontwerp online oprichting besloten vennootschappen

Short Reads - In de periode van 15 juni 2021 tot 12 juli 2021 is het voorontwerp online oprichting besloten vennootschappen geconsulteerd. Klik hier voor de consultatiereacties. Het voorontwerp implementeert de richtlijn met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht en wijzigt daartoe Boek 2 BW en de Wet op het notarisambt. Het doel van de richtlijn is om de vrijheid van vestiging van ondernemingen binnen de Europese Unie te vergemakkelijken.

Read more