Short Reads

ESMA publishes report on licencing of fintech firms across europe

ESMA publishes report on licencing of fintech firms across europe

ESMA publishes report on licencing of fintech firms across europe

18.07.2019 NL law

On 12 July, the European Securities and Markets Authority ("ESMA") published a report on the status of licencing regimes of FinTech firms across the European Union ("EU").  The report is based on two surveys conducted by ESMA since January 2018, which gathered evidence from EU national competent authorities ("NCAs") on the licensing regimes of FinTech firms in their respective jurisdictions.

The first survey, conducted in January 2018, sought to identify potential gaps and issues in the existing EU regulatory framework, assess how the existing national regimes diverge and, if necessary, propose recommendations to adapt EU legislation to emerging innovations. The second survey, in January 2019, attempted to identify the ways in which NCAs employed the concepts of ‘proportionality’ and ‘flexibility’ when licensing FinTech firms.

The two surveys confirmed that NCAs do not typically distinguish between FinTech and traditional business models in their authorisation and licensing activities, since they concern authorisation of a financial activity, not a technology.  The key findings of ESMA's surveys, and its regulatory continuation as presented in ESMA's report, are summarised below and relate to the need for adaptation of legislation or greater clarity with respect to the following topics:

  1. the NCAs called for more clarity at EU level with respect to the definition of financial instruments and the legal nature of crypto-assets.  ESMA continues to foster supervisory convergence on the topic of crypto-assets across EU Member States.
  2. The surveys also identified the need for greater clarity around the governance and risk management processes associated with cyber security and cloud outsourcing. ESMA notes, however, that the joint ESA Advice (on risk management requirements and the costs and benefits of a cyber resilience testing framework) addresses many of these issues.
  3. ESMA notes that there is a direct link and various interdependencies between the facilitators of innovation on the one hand, and authorising approaches for innovative FinTech business models on the other. Innovation facilitators (for example, Dutch regulatory sandboxes) may have an impact on the licensing regime for FinTechs, which may lead to regulatory divergence. In this respect, ESMA notes that it has published a report (together with the EIOPA and the EBA) with respect to regulatory sandboxes. Moreover, the European Forum of Innovation Facilitators aims at fostering convergence concerning innovation facilitators.
  4. There has been ongoing discussion over need for a comprehensive EU-wide crowdfunding regime, in particular for crowdfunding based on non-MiFID II instruments. A proposed regulation for crowdfunding service providers is now under the review of the European Parliament and the Council.

Although ESMA does not put forward additional recommendations for changes in EU regulation, we as financial regulatory lawyers specialising in Fintech welcome the ESMA's report and its focus on Fintech and innovation in the financial sector.

In terms of its standpoint on innovation facilitators, however, we hope that ESMA's and the NCAs' criticism will not lead to the end of innovation facilitators and hubs in the various EU jurisdictions, including the Netherlands.  In 2016, Dutch regulators AFM and DNB launched the regulatory sandbox, aimed at providing bespoke regulatory solutions and easing market access in order to offer more room for innovation in the financial sector, and also jointly launched the ‘InnovationHub’, where new and existing market players can address their regulatory questions; another measure to further accommodate innovation. These initiatives play an important role in making the Netherlands an attractive location to establish innovative financial services providers, including payment services providers and electronic money institutions, and continue to play an important role in fostering innovation.

Team

Related news

01.09.2020 NL law
Toezichthouders aan de poort

Articles - Het kan iedere financiële onderneming overkomen: in de bus vindt men een verzoek om informatie te verstrekken aan een van  de financiële toezichthouders, De Nederlandsche Bank (DNB) of de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Een dergelijk verzoek leidt al snel tot onrust binnen de onderneming. Ingrid Viertelhauzen en Maciek Bednarski bespreken de reikwijdte van de inlichtingenbevoegdheid en plaatsen hier enkele kanttekeningen bij.

Read more

10.08.2020 NL law
ISDA kondigt publicatie van Adjusted RFRs, wijziging van de 2006 Definitions en IBOR Fallback Protocol aan

Short Reads - In twee in juli verschenen persberichten kondigt ISDA (i) de aanvang van de berekening en publicatie door Bloomberg van zogenaamde 'Fallback Rates' voor een aantal bestaande IBORs en (ii) de voorgenomen publicatie door ISDA van gewijzigde 'rate options' in de 2006 Definitions en het langverwachte IBOR Fallback Protocol aan.

Read more

01.09.2020 NL law
Handhavingsbesluiten van financiële toezichthouders bestuursrechtelijk aanvechten

Articles - Financiële toezichthouders (Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM)) hebben een breed arsenaal aan formele sancties en informele maatregelen tot hun beschikking om normconform gedrag bij marktpartijen te bewerkstelligen. Voorbeelden daarvan zijn: een last onder dwangsom, een bestuurlijke boete, een aanwijzing, een waarschuwing, een normoverdragend gesprek en de publicatie van sancties.

Read more

21.07.2020 NL law
Financiële sector moet klimaatrisico’s bespreken met klanten

Short Reads - Financiële instellingen moeten in gesprekken met klanten aandacht besteden aan klimaatrisico’s. Bij zakelijke klanten met name over de mogelijke impact van klimaatrisico’s op hun bedrijfsvoering en bij hypotheekeigenaren bijvoorbeeld over de verduurzaming van hun woning. Ook in het licht van het Klimaatcommitment van de financiële sector is dit van belang. Dit blijkt uit een bloemlezing van acht Nederlandse financiële instellingen, verenigd onder het Platform voor Duurzame financiering.

Read more

28.08.2020 NL law
Loan Market Association publiceert aanvulling op bestaande Revised Replacement of Screen Rate Clause in reactie op aanbeveling van Working Group on Sterling Risk-Free Reference Rates

Short Reads - In het kader van de rentebenchmarktransitie (voor uitleg en achtergrond, zie mijn vorige publicatie van augustus 2020) heeft de Loan Market Association (LMA) in mei 2018 een zogenaamde 'Replacement of Screen Rate Clause' gepubliceerd die partijen in hun op door de LMA ontwikkelde standaarddocumentatie gebaseerde kredietovereenkomsten kunnen opnemen.

Read more