Articles

Updated FAQ clarifies that listed companies do not have to register their UBO in Belgium

Belgium requires listed companies to register their UBO

Updated FAQ clarifies that listed companies do not have to register their UBO in Belgium

29.07.2019 BE law

The Belgian AML Act does not provide an exemption for listed companies regarding the registration of their UBO. According to a recently updated government FAQ, however, listed companies do not have to register their UBO.

Directive (EU) 2015/849 of 20 May 2015 (“Fourth AML Directive”) requires all EU Member States to set up a national register in which legal entities like companies must file accurate and up to date information about their Ultimate Beneficial Owner (“UBO”).

The Fourth AML Directive excludes listed companies from this filing obligation provided they are “subject to disclosure requirements consistent with Union law or subject to equivalent international standards which ensure adequate transparency of ownership information”.

However, this exemption was not retained in the Belgian AML Act of 18 September 2017 (“Belgian AML Act”) which incorporates the Fourth AML Directive into Belgian law. The FAQ published by the Ministry of Finance initially confirmed that listed companies indeed fell within the scope of the implementing Royal Decree. Therefore, it was generally assumed that listed companies had to register their UBO in Belgium.

In an updated version of the FAQ published on 19 July 2019 (DutchFrench) Belgian authorities now take the opposite position and state that listed companies are exempted from registering their UBO if they are subject to transparency requirements consistent with Union law or equivalent international standards.

This 180* shift follows claims by some legal scholars that the initial position of the Belgian authorities (as articulated in the earlier  FAQ) was irreconcilalble with the Fourth AML Directive as the directive did not explicitely allow member states to derogate from the exemption regarding listed companies.

With the update of the UBO Register FAQ, Belgian authorities have now taken this criticism to heart.

The FAQ was further amended in August 2019 to clarify that the aforementioned exemption also applies to companies that are wholly owned subsidiaries of a listed company. Nevertheless, these subsidiaries do have to include information about their listed parent company as well as any intermediate company in the Belgian UBO Register.

For an elaborate Q&A regarding the Belgian UBO register see our earlier post Ulimate Beneficial Owners Register operation as of today - Compliance required by 30 September 2019

Related news

16.07.2021 NL law
Wet verruiming van mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen in het Staatsblad gepubliceerd

Short Reads - De Wet verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen is op 1 juli 2021 in het Staatsblad gepubliceerd en treedt op 1 januari 2022 in werking. De wetgever beoogt met de nieuwe regeling de mogelijkheden uit te breiden om in te grijpen bij rechtspersonen waarvan het doel of de activiteiten in strijd zijn met de openbare orde en die daarmee de samenleving bedreigen.

Read more

16.07.2021 NL law
Werkingsduur Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid verlengd tot 1 augustus 2021

Short Reads - De vervaldatum van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid (“de Tijdelijke wet”) is bij Koninklijk Besluit vastgesteld op 1 augustus 2021. Naar verwachting wordt de werkingsduur van de Tijdelijke wet verlengd tot 1 oktober 2021. Echter, dit is pas zeker als er een nieuw verlengingsbesluit in het Staatsblad wordt gepubliceerd. 

Read more

16.07.2021 NL law
Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ingediend

Short Reads - Op 23 april 2021 is het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies samen met de memorie van toelichting ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel vloeit voort uit de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Het doel van de richtlijn is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

Read more

15.07.2021 NL law
Consultatie Wet toekomst accountancysector gepubliceerd

Short Reads - Op 9 juli 2021 is een consultatieversie van het voorstel voor de Wet toekomst accountancysector (het “Voorstel”) gepubliceerd. Het Voorstel bevat maatregelen die beogen de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren. Met het Voorstel wordt mede uitvoering gegeven aan het eerder geuite voornemen van de Minister van Financiën om enkele aanbevelingen uit het rapport van de Commissie toekomst accountancysector (“Cta”) te zullen opvolgen.

Read more