Inside Stibbe

Stibbe legal partner Accenture Innovation Awards

Stibbe legal partner Accenture Innovation Awards

Stibbe legal partner Accenture Innovation Awards

29.08.2018 NL law

Start-ups of the Accenture Innovation Awards programme will have the possibility to get access to high-quality legal knowledge. Stibbe has joined the Accenture Innovation Awards as a legal partner and is now part of the largest Dutch start-up ecosystem.

Following the launch of its own innovation programme 'Stibbe StartsUP', this partnership strengthens Stibbe’s focus on helping innovative, promising Dutch start-ups tackle complex legal issues in their business in the launch and growth phases.

The 12th Innovation Awards for new innovative concepts and solutions in the Dutch market will take place on 2 November 2018. In the run-up to these awards, participating start-ups can make use of Stibbe's knowledge and experience. During various scale-up workshops, they can access specialist advice on various legal issues. The first workshop in this series will take place on 30 August

Team

Related news

29.06.2020 NL law
European Banking Federation Guidance on testing of Cloud Exit Strategy

Short Reads - Financial institutions may outsource critical or important functions to cloud service providers (“CSPs”). On 25 February 2019 the European Banking Authority (“EBA”) provided guidelines (the “EBA Guidelines”) laying out the framework for outsourcing arrangements. The EBA Guidelines require institutions to have a comprehensive, documented and sufficiently tested exit strategy (including a mandatory exit plan) when they outsource critical or important functions.

Read more

12.05.2020 NL law
Kroniek van het mededingingsrecht

Articles - Wat de gevolgen van de coronacrisis zullen zijn voor de samenleving, de economie en – laat staan – het mededingingsbeleid laat zich op het moment van de totstandkoming van deze kroniek niet voorspellen. Wel stond al vast dat het mededingingsrecht zal worden herijkt op basis van de fundamentele uitdagingen die voortvloeien uit zich ontwikkelende ideeën over het belang van industriepolitiek, klimaatverandering en de positie van tech-ondernemingen en de platforms die zij exploiteren.

Read more

31.03.2020 NL law
Als het moet, kan het snel (en digitaal): vanwege de coronacrisis op weg naar een Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

Short Reads - In crisistijd kan veel en snel. Beraadslagingen en besluitvorming blijven ook nu noodzakelijk, maar de wettelijke grondslag om dit digitaal te doen ontbreekt. Daarom is er aan de Tweede Kamer een wetsvoorstel terzake voorgelegd, dat slechts in enkele dagen is voorbereid. De wet treedt, zo is de bedoeling, op korte termijn in werking.

Read more