Articles

OTC derivatives and the ISDA Master Agreement: (how) does it work under Dutch law? (part 1)

OTC derivatives and the ISDA Master Agreement: (how) does it work under Dutch law? (part 1)

23.10.2017 NL law

Most over-the-counter (OTC) derivatives are entered into under an ISDA Master Agreement. One of the major aims of the Master Agreement is to control the credit risk that the counterparties are mutually exposed to. The early termination and close-out netting provisions form the core of the Master Agreement.

A Dutch court may apply elements of Dutch law when interpreting the Master Agreement even when a valid choice for English law or the laws of the State of New York has been made. In general, those elements of Dutch law do not affect the enforceability of the early termination and close-out netting provisions of the Master Agreement. However, there are some important points that may be of interest to market participants entering into transactions with a Dutch counterparty.

Read the full article.  

Related news

24.01.2018 NL law
De rechtspositie van financiële instellingen ten aanzien van richtsnoeren en aanbevelingen van European Supervisory Authorities: Europese pseudowetgeving?

Articles - De ESA’s hebben in de praktijk een belangrijke functie binnen het Europese toezichtsmechanisme. Ze spelen een rol bij de totstandkoming van technische reguleringsnormen en uitvoeringsnormen en zij stellen richtsnoeren en aanbevelingen vast teneinde de gemeenschappelijke, uniforme en consistente toepassing van het Unierecht te verzekeren. Deze richtsnoeren en aanbevelingen worden wel geschaard onder de noemer ‘soft law’ en zijn niet juridisch bindend. Toch sorteren zij in de praktijk effecten die lijken op de effecten die ‘bindend recht’ sorteert.

Read more

18.01.2018 NL law
UBO-register moet medio 2018 operationeel zijn

Short Reads - Medio 2018 zal volgens de voormalige staatssecretaris van Financiën het Ultimate Beneficial Owner (“UBO”) register (“UBO-register”) in Nederland operationeel moeten zijn. In dit register dienen rechtspersonen zelf informatie over hun UBO bij te houden. Het UBO-register moet helpen voorkomen dat het financiële stelsel wordt gebruikt voor het witwassen van geld of voor terrorismefinanciering. Er is tot op heden nog geen wetsvoorstel ingediend. 

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy and Cookie Policy