Inside Stibbe

BREEAM Excellent certification for Stibbe Amsterdam

BREEAM Excellent certification for Stibbe Amsterdam

BREEAM Excellent certification for Stibbe Amsterdam

23.10.2017 NL law

In September the Amsterdam office of Stibbe received a BREEAM Excellent (four stars) quality mark from the Dutch Green Building Council. Key words for the new Stibbe office in Amsterdam are transparency, flexibility and cooperation.

The design of the new building (15,000 m2) is light and open to facilitate the new way of working at Stibbe. The most important eco-friendly aspects of the building include the heat and cold storage installation (ATES/WKO), sustainable use of materials and incentives to use the public transport. Moreover, different spaces are linked together or separated by glass. By using glass and carefully selected building materials, the office space has been constructed to make the most of natural daylight. This theme continues throughout the entire building so that even the partition walls add to the feeling of transparency and interconnection. Due to the shape of the building and the glass facade there are three wide angles on each floor with panoramic views across the city.

About BREEAM

BREEAM is the world's leading sustainability assessment method for masterplanning projects, infrastructure and buildings. It addresses a number of lifecycle stages such as New Construction, Refurbishment and In-Use. Globally, there are more than 562,500 BREEAM certified developments and almost 2,266,300 buildings have registered for assessment since it was first launched in 1990. (source: breeam.com)

 

Related news

07.07.2020 NL law
UBO-register gaat van start op 27 september 2020

Short Reads - Vandaag (7 juli 2020) is bekend geworden dat het UBO-register live gaat op 27 september 2020. De Wet tot implementatie van het UBO-register (“Implementatiewet”) en het bijbehorende inwerkingtredingsbesluit zijn vandaag in het Staatsblad verschenen. De wet treedt (deels) al op 8 juli 2020 in werking. Het betreft de verplichting voor rechtspersonen om informatie over hun UBO’s te verzamelen en bij te houden en de verplichting voor stichtingen om uitkeringen van 25 procent of minder bij te houden.

Read more

08.07.2020 NL law
Verwijzing naar parkeerbeleid mag niet zien op vergunningvrije gebruikswijzigingen

Short Reads - Parkeerregelingen in bestemmingsplannen kunnen een verwijzing naar beleidsregels bevatten. De toets of sprake is van voldoende parkeergelegenheid vindt dan plaats aan de hand van die beleidsregels. De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de "Afdeling") van 10 juni 2020 maakt duidelijk dat de verwijzing naar beleidsregels geen betrekking mag hebben op vergunningvrije gebruikswijzigingen.

Read more

07.07.2020 NL law
Wetsvoorstel Wet Homologatie onderhands akkoord aangenomen door de Tweede Kamer

Short Reads - Het Wetsvoorstel Wet Homologatie onderhands akkoord (“WHOA”) is op 26 mei 2020 door de Tweede Kamer aangenomen en is momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer. De WHOA combineert aspecten van de Engelse Scheme of Arrangement en de Amerikaanse Chapter 11 procedure. Ondernemingen die in zwaar weer verkeren krijgen de mogelijkheid om hun schulden buiten formele insolventieprocedures te herstructureren door een akkoord op te leggen aan (een deel van) de schuldeisers. De verwachting is dat de wet dit najaar in werking zal treden.

Read more