Inside Stibbe

Stibbe gives training to Flemish NGO Federation

Stibbe gives training to Flemish NGO Federation

13.11.2017 BE law

For two years in a row already, Stibbe’s Public Law team gives a morning training session on public procurement law to the members of the Flemish NGO Federation.

Partner Frederik Vandendriessche, together with Counsel Leen De Vuyst and Counsel Leopold Schellekens, provides a legal overview and update on the new public procurement legislation in Belgium. During the interactive training session, participants have the opportunity to ask specific legal questions and put forward for discussion any public procurement issues that they face in their practice.

For more information about our CSR (Corporate Social Responsibility), please click here.

Information about the Flemish NGO Federation is avalaible here.

Team

Related news

09.11.2017 NL law
Topsalarissen mogen (ook) niet via aanbestedingsvoorwaarden worden aangepakt

Short Reads - De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft in een advies van 28 juli 2017 geoordeeld dat het aanbestedingsrecht niet toestaat om te korten op de vergoeding wegens de overschrijding van het bezoldigingsmaximum van de WNT. De Commissie heeft de taak te bemiddelen tussen partijen dan wel het geven van niet-bindende adviezen bij klachten over een aanbesteding.

Read more

21.06.2017 BE law
Belgische Mededingingsautoriteit publiceert richtsnoeren rond samenspanning bij overheidsopdrachten

Articles - De Belgische Mededingingsautoriteit publiceerde richtsnoeren voor inkopers bij overheden met als doel de samenspanning bij overheidsopdrachten te voorkomen en op te sporen. De richtlijnen bieden een overzicht van (i) aanwijzingen dat samenspanning bij overheidsopdrachten plaatsvindt, (ii) marktomstandigheden die de samenspanning bij overheidsopdrachten vergemakkelijken, en (iii) de beste praktijken om samenspanning bij overheidsopdrachten te voorkomen.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy and Cookie Policy