Articles

New Companies Code in the works

New Companies Code in the works

New Companies Code in the works

26.07.2017 BE law

On 20 July 2017 the Council of Ministers approved a legislative proposal regarding a new Companies Code [1]. The current Companies Code was last reviewed fully in 1999. The proposal seeks to modernize Belgian company law by altering or omitting outdated provisions, settling long-lingering points of contention and introducing some important innovations.

Overview of changes

Some significant changes and innovations in the proposal include:

  • the abolishment of several legal forms (e.g. CommVA/SCA, CVOA/SCRI);
  • the abolishment of the legal distinction between commercial and civil companies;
  • the introduction of multiple voting shares;
  • the introduction of a cap on the damages regarding director’s liability;
  • the transformation of the BVBA/SPRL into a light vehicle company (flexible legal scheme, no capital requirements);
  • the redefinition of the CVBA/SCRL as a legal form for companies with a specific purpose;

These and other significant proposed changes will be discussed in greater detail in upcoming newsletters and on MyStibbe. Register here for our newsletters and here for MyStibbe

Significance and impact

Considering the broad and sweeping nature of the changes, the new Companies Code will affect every company in various ways. Therefore, its looming enactment calls for a thorough reassessment of every company’s corporate organization in light of the challenges created and opportunities offered by some of the changes.

In the run-up to the decision by the Council of Ministers, Stibbe Partners Dries Hommez and Jan Peeters were interviewed by the Belgian newspaper De Tijd regarding the significance of the proposed changes (“BVBA wordt nieuwe norm”, De Tijd, 11 July 2017).  

Road ahead

The legislative proposal will now be forwarded to the Council of State for its advice before being submitted to Parliament (probably in October 2017). The Chamber is expected to approve the (modified) proposal before the end of the year.

The proposal includes a three-tier transitional scheme that should smooth the implementation of the reforms: as from the entry into force, companies will have five years to amend their articles of association and ten years to convert into another legal form if necessary. However, mandatory rules of law (e.g. the rules regarding the interim allocation of profits) will immediately apply as from the new law’s entry into force.

 

Footnotes:

[1] Press release DutchFrench.

Team

Related news

16.07.2021 NL law
Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ingediend

Short Reads - Op 23 april 2021 is het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies samen met de memorie van toelichting ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel vloeit voort uit de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Het doel van de richtlijn is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

Read more

15.07.2021 NL law
Consultatie Wet toekomst accountancysector gepubliceerd

Short Reads - Op 9 juli 2021 is een consultatieversie van het voorstel voor de Wet toekomst accountancysector (het “Voorstel”) gepubliceerd. Het Voorstel bevat maatregelen die beogen de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren. Met het Voorstel wordt mede uitvoering gegeven aan het eerder geuite voornemen van de Minister van Financiën om enkele aanbevelingen uit het rapport van de Commissie toekomst accountancysector (“Cta”) te zullen opvolgen.

Read more

16.07.2021 NL law
Wet verruiming van mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen in het Staatsblad gepubliceerd

Short Reads - De Wet verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen is op 1 juli 2021 in het Staatsblad gepubliceerd en treedt op 1 januari 2022 in werking. De wetgever beoogt met de nieuwe regeling de mogelijkheden uit te breiden om in te grijpen bij rechtspersonen waarvan het doel of de activiteiten in strijd zijn met de openbare orde en die daarmee de samenleving bedreigen.

Read more

13.07.2021 NL law
Voortgang wetsvoorstel inzake evenwichtige man/vrouwverhouding

Short Reads - Op 11 februari 2021 is het wetsvoorstel inzake evenwichtige man/vrouwverhouding aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel introduceert een wettelijk diversiteitsquotum voor RvC’s van beursvennootschappen. Daarnaast moeten grote NV’s en BV’s ambitieuze en passende doelen in de vorm van een streefcijfer vaststellen om genderdiversiteit in het bestuur, RvC en senior management te bevorderen.

Read more

16.07.2021 NL law
Werkingsduur Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid verlengd tot 1 augustus 2021

Short Reads - De vervaldatum van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid (“de Tijdelijke wet”) is bij Koninklijk Besluit vastgesteld op 1 augustus 2021. Naar verwachting wordt de werkingsduur van de Tijdelijke wet verlengd tot 1 oktober 2021. Echter, dit is pas zeker als er een nieuw verlengingsbesluit in het Staatsblad wordt gepubliceerd. 

Read more

12.07.2021 NL law
Wetsvoorstel veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames ingediend bij de Tweede Kamer

Short Reads - Op 30 juni 2021 is het wetsvoorstel voor de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Vifo) samen met de memorie van toelichting ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel introduceert een screeningsmechanisme voor investeringen, fusies en overnames die een risico vormen voor de nationale veiligheid.

Read more