Speaking slot

3 February 2017: Matthijs Kuijpers speaks at the European Corporate and Private M&A Conference in Paris

3 February 2017: Matthijs Kuijpers speaks at the European Corporate and Private M&A Conference in Paris

3 February 2017: Matthijs Kuijpers speaks at the European Corporate and Private M&A Conference in Paris

12.01.2017 NL law

On 2 and 3 February the IBA Corporate and M&A Law Committee will host their 5th European Corporate and Private M&A Conference in Paris. During this conference speakers will cover current legal developments in European private mergers and aqcuisitions; M&A in the banking sector; and competition law and M&A. Matthijs Kuijpers from Stibbe in Amsterdam is one of the speakers.

Matthijs will take part in the panel about “The ‘known unknown’ 2.0 – loss of profits, direct, indirect and consequential damages in European M&A deals”. This concerns only a few words in the remedy provision of an acquisition agreement, which sometimes requires little if any attention from first draft to signing and at other times the parties spend whole negotiation sessions on the subject. How important are these buzz words? What do they mean in various jurisdictions? And what are viable compromises? The panel will discuss those questions and, hopefully, give some answers.

Registration is possible before 25 January at: www.ibanet.org/conferences/conf770.aspx.

Related news

05.08.2021 NL law
Unauthorized representation: liability of the intermediary

Short Reads - This blog is one of the blogs in a series called “Commercial contracts in the Netherlands”. It is discussed as to under which circumstances third parties can hold the intermediary liable for damage suffered due to unauthorized representation, alongside discussion of the various legal bases for liability.

Read more

16.07.2021 NL law
Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ingediend

Short Reads - Op 23 april 2021 is het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies samen met de memorie van toelichting ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel vloeit voort uit de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Het doel van de richtlijn is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

Read more

16.07.2021 NL law
Wet verruiming van mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen in het Staatsblad gepubliceerd

Short Reads - De Wet verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen is op 1 juli 2021 in het Staatsblad gepubliceerd en treedt op 1 januari 2022 in werking. De wetgever beoogt met de nieuwe regeling de mogelijkheden uit te breiden om in te grijpen bij rechtspersonen waarvan het doel of de activiteiten in strijd zijn met de openbare orde en die daarmee de samenleving bedreigen.

Read more

16.07.2021 NL law
Werkingsduur Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid verlengd tot 1 augustus 2021

Short Reads - De vervaldatum van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid (“de Tijdelijke wet”) is bij Koninklijk Besluit vastgesteld op 1 augustus 2021. Naar verwachting wordt de werkingsduur van de Tijdelijke wet verlengd tot 1 oktober 2021. Echter, dit is pas zeker als er een nieuw verlengingsbesluit in het Staatsblad wordt gepubliceerd. 

Read more