Articles

Évaluation des Directives sur les procédures de recours par la Commission

Évaluation des Directives sur les procédures de recours par la Commission

Évaluation des Directives sur les procédures de recours par la Commission

24.01.2017 BE law

Le 24 janvier 2017, la Commission a publié son rapport relatif à l’efficacité des Directives sur les procédures de recours. Ce rapport analyse les résultats d’une consultation publique qui s’est tenue en 2015 et présente plusieurs mesures destinées à améliorer l’effet de ces Directives.  

> En savoir plus en néerlandais

Related news

23.09.2020 NL law
Stibbe NOW-team lanceert website over de NOW

Short Reads - Met de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) wil het Nederlandse kabinet de economische gevolgen van de coronacrisis dempen en de werkgelegenheid zoveel mogelijk behouden. Deze subsidie voor werkgevers werd op 17 maart 2020 aangekondigd en is inmiddels meerdere malen verlengd. De wijzigingen zijn complex en omvangrijk.

Read more

16.09.2020 NL law
Belanghebbende in het omgevingsrecht: een steeds hogere drempel?

Short Reads - De Afdeling hanteert sinds enige jaren een vaste jurisprudentielijn ten aanzien van het belanghebbende-begrip in het omgevingsrecht. Het uitgangspunt daarbij is dat iemand die rechtstreeks feitelijke gevolgen ondervindt van een activiteit belanghebbende is, tenzij ‘gevolgen van enige betekenis’ ontbreken. De lat om aan dit criterium te voldoen lijkt steeds hoger te liggen. Wordt de toegang tot de bestuursrechter daardoor bemoeilijkt, en zo ja: is die beperking te rechtvaardigen?

Read more