Short Reads

Wetsvoorstel versterking positie curator

Wetsvoorstel versterking positie curator

13.02.2017 NL law

Op 20 december 2016 is het wetsvoorstel versterking positie curator door de Tweede Kamer aangenomen. Ook dit wetsvoorstel maakt onderdeel uit van het overkoepelende Wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht.

Het wetsvoorstel versterking positie curator valt onder de eerste pijler, te weten fraudebestrijding en beoogt de informatiepositie en de fraudesignalerende rol van de curator te versterken. Deze versterkingen zijn bedoeld om bij te dragen aan het vergroten van het boedelactief.

Het wetsvoorstel voorziet onder meer in een meldingsplicht voor curatoren in geval van (vermoedelijke) fraude. Een curator die in faillissementen mogelijke onregelmatigheden constateert, moet die straks verplicht melden bij de rechter-commissaris. Mocht de curator of de rechter-commissaris dit nodig achten, dan wordt melding of aangifte gedaan bij de bevoegde instanties. Voor gefailleerden, bestuurders, commissarissen en overige betrokken derden wordt voorgesteld geldende informatie- en medewerkingsplichten te codificeren en aan te vullen. Deze verplichtingen gaan ook gelden voor eenieder die in de drie jaar voorafgaand aan het faillissement bestuurder of commissaris was. Verder wordt voorgesteld om de curator een verbeterde toegang tot de administratie van de failliet te geven. Het voorbereidend onderzoek door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie vindt plaats op 14 februari 2017.

Team

Related news

18.07.2017 NL law
Registratie van bestuursverboden

Short Reads - De Wet civielrechtelijk bestuursverbod voorziet kort gezegd in de mogelijkheid voor de rechtbank om in geval van faillissement een (oud-)bestuurder of feitelijk beleidsbepaler van een rechtspersoon voor maximaal vijf jaar te verbieden een bestuursfunctie of een functie als commissaris te bekleden. De registratie van deze bestuursverboden in het handelsregister wordt uitgewerkt in een wetsvoorstel tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007.

Read more

05.07.2017 NL law
Dutch Supreme Court confirms case law on causation: roundup of two recent cases (PART I)

Short Reads - In its decisions of 2 June 2017 (ECLI:NL:HR:2017:1008) and 9 June 2017 (ECLI:NL:HR:2017:1053), the Dutch Supreme Court reconfirmed its case law on causation, the condicio sine qua non test and the so-called "reversal" rule in the law of evidence pertaining to this test. Although strictly speaking, these decisions might not bring much news, they show that carrying out the condicio sine qua non test is not always straightforward. In addition, these decisions show the importance of clearly keeping in mind the facts and norms constituting the unlawfulness or non-performance at hand.

Read more

18.07.2017 NL law
Gezichtspunten voor doelvennootschap in geval van ongewenste overnamevoorstellen

Short Reads - Stibbe staat de RvC van AkzoNobel N.V. bij in onder meer een enquêteprocedure aanhangig gemaakt door activistische aandeelhouder Elliot in verband met drie ongevraagde overnamevoorstellen van PPG Industries. De Ondernemingskamer geeft enkele belangrijke gezichtspunten voor het bestuur en de RvC van doelvennootschappen in geval van een ongevraagd overnamevoorstel.

Read more

05.07.2017 NL law
Dutch Supreme Court confirms case law on causation: roundup of two recent cases (PART II)

Short Reads - In its decisions of 2 June 2017 (ECLI:NL:HR:2017:1008) and 9 June 2017 (ECLI:NL:HR:2017:1053), the Dutch Supreme Court reconfirmed its case law on causation, the condicio sine qua non test and the so-called "reversal" rule in the law of evidence pertaining to this test. Although strictly speaking, these decisions might not bring much news, they show that carrying out the condicio sine qua non test is not always straightforward. In addition, these decisions show the importance of clearly keeping in mind the facts and norms constituting the unlawfulness or non-performance at hand.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy and Cookie Policy