Articles

Annotatie onder Kantonrechter Rechtbank Oost-Brabant - 16 februari 2017

Annotatie onder Kantonrechter Rechtbank Oost-Brabant - 16 februari 2017

16.02.2017 NL law

De werkgever voert de Wet Sociale Werkvoorzieningen en de Participatiewet uit. De werknemer, in dienst sinds 31 augustus 2012, heeft een WSW-indicatie vanwege lichamelijke beperkingen. Op 22 december 2015 heeft de  werknemer onbetaald verlof gekregen om van 25 december 2015 tot en met 25 februari 2016 naar Ethiopië te gaan om voor zijn moeder te zorgen.

Vervolgens is dit verlof op verzoek van de werknemer omgezet in regulier verlof en is afgesproken dat hij op 25 januari  2016 weer aan het werk zou gaan. De werknemer is op 25 januari echter niet verschenen en ook niet in de periode daarna. Op 17 februari heeft hij telefonisch laten weten dat hij naar Ethiopië was afgereisd en dat hij niet meer terug zou komen naar Nederland. Zijn gezin en Vluchtelingenwerk hebben dit bevestigd. De werkgever verzoekt nu ontbinding per direct op grond van een toerekenbare tekortkoming.

De kantonrechter overweegt dat ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een tekortkoming in de nakoming slechts toewijsbaar is in gevallen van ernstige wanprestatie. Deze ontbinding is volgens de Hoge Raad op één lijn te stellen met ontslag wegens een dringende reden. In onderhavig geval is een dergelijke ontbinding te rechtvaardigen. Het verrichten van arbeid is de meest wezenlijke verplichting die voor de werknemer uit de arbeidsovereenkomst voortvloeit. De werknemer is tekortgeschoten in deze verplichting, nu hij niet meer is teruggekeerd op de werkvloer. Deze gedraging kan op één lijn worden gesteld met werkweigering als bedoeld in art. 7:678 lid 2 aanhef en onder j BW. Het primaire verzoek, ontbinding per heden, is daarom toewijsbaar.

Astrid Helstone schreef de annotatie bij deze uitspraak. Deze noot is gepubliceerd in JAR 2017/87.

Lees de volledige annotatie. 

Related news

18.01.2018 NL law
Besluit inhoud bestuursverslag in werking getreden

Short Reads - Op 1 januari 2018 is het Besluit van 29 augustus 2017 tot wijziging van het Besluit inhoud bestuursverslag in werking getreden (Stb. 2017, 332) (“Wijzigingsbesluit”). De herziene Nederlandse Corporate Governance Code (“Code 2016”) is hiermee wettelijk verankerd. Daarnaast is het toepassingsbereik van het Besluit inhoud bestuursverslag gewijzigd en is de wijze waarop de accountant de corporate governance verklaring in het bestuursverslag toetst verduidelijkt.

Read more

19.01.2018 NL law
Belangrijkste ontwikkelingen bestuursrecht en omgevingsrecht 2017 in blogs

Articles - Met de start van 2018 laten we het bestuurs- en omgevingsrechtelijk jaar 2017 achter ons. De belangrijkste gebeurtenissen van vorig jaar hebben wij gebundeld in een e-book. Aan de hand van verschillende categorieën zoals de kabinetsformatie, handhaving, ruimtelijke ordening en de Omgevingswet krijgt u een goed beeld van verschillende actuele ontwikkelingen binnen uw vakgebied. 

Read more

18.01.2018 NL law
Voortgang wetsvoorstel aanvullende maatregelen accountantsorganisaties

Short Reads - Het wetsvoorstel aanvullende maatregelen accountantsorganisaties (“wetsvoorstel”) is op 12 september 2017 aangenomen door de Tweede Kamer en wordt op dit moment behandeld door de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel ziet met name op (het versterken van) de governance van accountantsorganisaties en (uitbreiding van) de bevoegdheden van de AFM. Het wetsvoorstel beoogt eveneens de kwaliteit van de accountantscontroles te verbeteren. 

Read more

19.01.2018 NL law
Naar een bredere kring van handhavers van bestuursrechtelijke normen?

Short Reads - Zijn we op de goede weg als het gaat om wie te betrekken bij de handhaving van bestuursrechtelijke normen? Deze vraag kwam op bij lezing van twee op 13 december 2017 in Leiden met succes verdedigde proefschriften. Het ene boek, van de hand van René Hage, heeft als titel Handhaving van privaatrecht door toezichthouders. Het andere boek is getiteld De bescherming van concurrentiebelangen in het bestuursrecht en is geschreven door Jaap Wieland.

Read more

18.01.2018 NL law
Tweede Kamer behandelt wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden over bestuurdersbeloningen

Short Reads - Op 17 januari 2018 vond de plenaire behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders (“wetsvoorstel”) in de Tweede Kamer plaats. Grote ondernemingen zullen op grond van deze wetswijziging jaarlijks een gesprek moeten organiseren tussen de bestuurder en de ondernemingsraad over de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy and Cookie Policy