Articles

Annotatie onder Gerechtshof Amsterdam - 24 januari 2017

Annotatie onder Gerechtshof Amsterdam - 24 januari 2017

22.02.2017 NL law

Appellanten, negen werknemers, zijn op 25 januari 2016 voor bepaalde tijd in dienst getreden bij de musical Sky. In de arbeidsovereenkomst is bepaald dat de arbeidsovereenkomsten ook eerder dan de overeengekomen einddatum van rechtswege kunnen eindigen, namelijk indien en zodra de productie (de musical) stopt. In de arbeidsovereenkomsten van werknemers 2 tot en met 9 is daaraan toegevoegd: “wanneer de laatste voorstelling plaatsvindt, is afhankelijk van diverse externe factoren”. Partijen duiden deze clausules aan als “de projectclausule”.

Op 31 mei 2016 heeft Sky aan de werknemers laten weten dat de musical, en daarmee de arbeidsovereenkomsten, zal eindigen op 30 juni 2016. De werknemers stellen dat de beëindiging tussentijds niet rechtsgeldig is. Ze hebben aanspraak gemaakt op doorbetaling van loon. De kantonrechter heeft de vorderingen afgewezen.

Op het hoger beroep van de werknemers overweegt het hof dat de projectclausule in de omstandigheden van het geval niet past in het gesloten stelsel van het ontslagrecht. De projectclausule maakt niet duidelijk dat hij slechts in werking treedt als het stopzetten van de musical onontkoombaar, in de zin van de enig denkbare optie, is. Er kunnen immers vele redenen zijn om een productie stop te zetten of voort te zetten. Sky heeft aangegeven dat zij in mei 2016 voor de keuze stond om meteen te stoppen met de musical, nog even door te gaan of deze over de zomer heen te tillen. Een dergelijke keuzevrijheid past niet in het systeem van het ontslagrecht. Een keuze zoals gemaakt door Sky dient binnen het systeem van het ontslagrecht getoetst te worden door het UWV, dan wel – na een weigering door het UWV – door de rechter. Sky dient daarom het loon door te betalen tot aan het einde van de overeengekomen bepaalde tijd. Voor matiging van de loonvorderingen is onvoldoende grond.

Astrid Helstone schreef de annotatie bij deze uitspraak. Deze noot is gepubliceerd in JAR 2017/50.

Lees de volledige annotatie. 

Related news

10.01.2018 NL law
De Unifacebeschikking en de gevolgen voor het signing protocol en andere corporate praktijken

Articles - Een recente uitspraak van de Ondernemingskamer heeft het in zich wijziging te brengen in de gebruikelijke gang van zaken bij transacties. Dit als gevolg van de extra ruimte die aan het medezeggenschapstraject moet worden toegekend. In deze annotatie bespreken Ea Visser en Johanne Boelhouwer eerst de beschikking zelf. Daarna gaan zij in op de verschillende bekritiseerde onderdelen van het gevolgde traject. Zo besteden zij onder meer aandacht aan het fenomeen 'signing protocol' en worden de gevolgen voor de transactiepraktijk belicht. 

Read more

18.01.2018 NL law
Veel kritiek op Initiatiefwetsvoorstel Wet zorgplicht kinderarbeid

Short Reads - Op dit moment behandelt de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel Wet zorgplicht kinderarbeid (“wetsvoorstel”). Indien dit wetsvoorstel wordt aangenomen en tot wet wordt verheven, geldt voor elke onderneming die aan Nederlandse eindgebruikers goederen verkoopt of diensten levert dat gepaste zorgvuldigheid moet worden betracht om te voorkomen dat die goederen en/of diensten met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen.

Read more

06.12.2017 NL law
Doorlening. Terbeschikkingstelling in driehoeksverhouding. Verplichte aansluiting bij StiPP. Criterium “leiding en toezicht”

Articles - In de situatie die aan de orde is in een arrest van het Hof Amsterdam werft en selecteert de doorlener de werknemers, neemt een payrollbedrijf deze werknemers in dienst en worden zij vervolgens op basis van door de doorlener met het payrollbedrijf en met opdrachtgevers gesloten overeenkomsten ter beschikking gesteld aan die opdrachtgevers.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy and Cookie Policy