Short Reads

Dutch Supreme Court: the holder of a disclosed right of pledge over a receivable is entitled to file for bankruptcy of the debtor of such receivable

Dutch Supreme Court: the holder of a disclosed right of pledge over a receivable is entitled to file for bankruptcy of the debtor of such receivable

Dutch Supreme Court: the holder of a disclosed right of pledge over a receivable is entitled to file for bankruptcy of the debtor of such receivable

06.04.2017 NL law

In its judgment of 9 December 2016, the Supreme Court ruled that once the debtor of a receivable has been notified of a right of pledge over that receivable, the holder of the right of pledge not only has the power to collect the amount due under the receivable but also is entitled to file for the debtor's bankruptcy if the debtor fails to pay this amount.

Dutch Supreme Court 9 December 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2833).

An investment company leased business space to a lessee. The lease receivables had been pledged to a third party, the pledgee. Following the investment company's failure to meet its payment obligations towards the pledgee, the pledgee notified the lessee of the right of pledge and demanded payment from the lessee of the lease receivables. When the lessee failed to pay, the pledgee filed for the lessee's bankruptcy.

The question that was put to the Supreme Court was whether the right to file for bankruptcy of the debtor of a pledged receivable remains with the pledgor or whether it is transferred to the pledgee upon notification of the right of pledge to the debtor. Unlike the District Court and the Court of Appeal, the Supreme Court ruled that the right to file for bankruptcy of the debtor of a claim which is subject to a disclosed right of pledge is transferred to the holder of such right of pledge. The Supreme Court reasoned that the right of a pledgee to collect the receivables pledged to it includes the right to take recourse on the assets of the debtor of those receivables and that this purpose is served by, amongst other things, filing for the debtor's bankruptcy. Given the close connection between the right to collect a receivable and the right to file for a debtor's bankruptcy, such right will transfer to the pledgee upon notification of the right of pledge to the debtor.

The judgment is broadly in line with existing case law. In 2015, the Supreme Court ruled that when a pledgee becomes entitled to collect receivables pledged to it, the pledgee may use all means of recovery that were previously available to the pledgor, including the enforcement of any security rights existing as security for those receivables. It also follows a well-established trend in the Supreme Court's case law to strengthen the rights of secured creditors (such as pledgees) by giving an extensive interpretation of such rights in enforcement scenarios.

As a result of this judgment, the pledgor of a disclosed right of pledge over a receivable does not have the right to file for bankruptcy of the debtor of that receivable without prior authorisation from the pledgee or alternatively a competent court. Thus, the position of the pledgor is weakened and the positioned of the pledgee is further strengthened.

Team

Related news

21.07.2020 NL law
Financiële sector moet klimaatrisico’s bespreken met klanten

Short Reads - Financiële instellingen moeten in gesprekken met klanten aandacht besteden aan klimaatrisico’s. Bij zakelijke klanten met name over de mogelijke impact van klimaatrisico’s op hun bedrijfsvoering en bij hypotheekeigenaren bijvoorbeeld over de verduurzaming van hun woning. Ook in het licht van het Klimaatcommitment van de financiële sector is dit van belang. Dit blijkt uit een bloemlezing van acht Nederlandse financiële instellingen, verenigd onder het Platform voor Duurzame financiering.

Read more

29.06.2020 NL law
European Banking Federation Guidance on testing of Cloud Exit Strategy

Short Reads - Financial institutions may outsource critical or important functions to cloud service providers (“CSPs”). On 25 February 2019 the European Banking Authority (“EBA”) provided guidelines (the “EBA Guidelines”) laying out the framework for outsourcing arrangements. The EBA Guidelines require institutions to have a comprehensive, documented and sufficiently tested exit strategy (including a mandatory exit plan) when they outsource critical or important functions.

Read more

29.06.2020 NL law
ABC-constructie bij vastgoedtransactie: verkoopbedrijf heeft afgeleid belang en is niet ontvankelijk bij bestuursrechter

Short Reads - Het zijn van ‘belanghebbende’ is een noodzakelijke voorwaarde om een ontvankelijk beroep te kunnen instellen bij de bestuursrechter (artikel 1:2 lid 1 Awb). Een persoon moet een zelfstandig en eigen belang hebben dat niet is afgeleid van een ander om als belanghebbende te kunnen worden aangemerkt. Dit is het leerstuk van afgeleid belang.

Read more

29.06.2020 NL law
Nieuwe publicaties van het netwerk van centrale banken en toezichthouders

Short Reads - Het Network for Greening the Financial System (NGFS) benadrukt opnieuw het toenemende belang van klimaatverandering voor centrale banken en toezichthouders. Klimaatverandering leidt tot financiële risico’s en dat betekent dat centrale banken en toezichthouders klimaat- en milieugerelateerde risico’s in hun beleid en toezicht moeten integreren.

Read more