Short Reads

Dutch Supreme Court: the holder of a disclosed right of pledge over a receivable is entitled to file for bankruptcy of the debtor of such receivable

Dutch Supreme Court: the holder of a disclosed right of pledge over a receivable is entitled to file for bankruptcy of the debtor of such receivable

06.04.2017 NL law

In its judgment of 9 December 2016, the Supreme Court ruled that once the debtor of a receivable has been notified of a right of pledge over that receivable, the holder of the right of pledge not only has the power to collect the amount due under the receivable but also is entitled to file for the debtor's bankruptcy if the debtor fails to pay this amount.

Dutch Supreme Court 9 December 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2833).

An investment company leased business space to a lessee. The lease receivables had been pledged to a third party, the pledgee. Following the investment company's failure to meet its payment obligations towards the pledgee, the pledgee notified the lessee of the right of pledge and demanded payment from the lessee of the lease receivables. When the lessee failed to pay, the pledgee filed for the lessee's bankruptcy.

The question that was put to the Supreme Court was whether the right to file for bankruptcy of the debtor of a pledged receivable remains with the pledgor or whether it is transferred to the pledgee upon notification of the right of pledge to the debtor. Unlike the District Court and the Court of Appeal, the Supreme Court ruled that the right to file for bankruptcy of the debtor of a claim which is subject to a disclosed right of pledge is transferred to the holder of such right of pledge. The Supreme Court reasoned that the right of a pledgee to collect the receivables pledged to it includes the right to take recourse on the assets of the debtor of those receivables and that this purpose is served by, amongst other things, filing for the debtor's bankruptcy. Given the close connection between the right to collect a receivable and the right to file for a debtor's bankruptcy, such right will transfer to the pledgee upon notification of the right of pledge to the debtor.

The judgment is broadly in line with existing case law. In 2015, the Supreme Court ruled that when a pledgee becomes entitled to collect receivables pledged to it, the pledgee may use all means of recovery that were previously available to the pledgor, including the enforcement of any security rights existing as security for those receivables. It also follows a well-established trend in the Supreme Court's case law to strengthen the rights of secured creditors (such as pledgees) by giving an extensive interpretation of such rights in enforcement scenarios.

As a result of this judgment, the pledgor of a disclosed right of pledge over a receivable does not have the right to file for bankruptcy of the debtor of that receivable without prior authorisation from the pledgee or alternatively a competent court. Thus, the position of the pledgor is weakened and the positioned of the pledgee is further strengthened.

Team

Related news

24.01.2018 NL law
De rechtspositie van financiële instellingen ten aanzien van richtsnoeren en aanbevelingen van European Supervisory Authorities: Europese pseudowetgeving?

Articles - De ESA’s hebben in de praktijk een belangrijke functie binnen het Europese toezichtsmechanisme. Ze spelen een rol bij de totstandkoming van technische reguleringsnormen en uitvoeringsnormen en zij stellen richtsnoeren en aanbevelingen vast teneinde de gemeenschappelijke, uniforme en consistente toepassing van het Unierecht te verzekeren. Deze richtsnoeren en aanbevelingen worden wel geschaard onder de noemer ‘soft law’ en zijn niet juridisch bindend. Toch sorteren zij in de praktijk effecten die lijken op de effecten die ‘bindend recht’ sorteert.

Read more

18.01.2018 NL law
UBO-register moet medio 2018 operationeel zijn

Short Reads - Medio 2018 zal volgens de voormalige staatssecretaris van Financiën het Ultimate Beneficial Owner (“UBO”) register (“UBO-register”) in Nederland operationeel moeten zijn. In dit register dienen rechtspersonen zelf informatie over hun UBO bij te houden. Het UBO-register moet helpen voorkomen dat het financiële stelsel wordt gebruikt voor het witwassen van geld of voor terrorismefinanciering. Er is tot op heden nog geen wetsvoorstel ingediend. 

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy and Cookie Policy