Articles

Doorberekening van kartelschade

Doorberekening van kartelschade

21.04.2017 NL law

In het arrest Tennet/ABB laat de Hoge Raad voor het eerst zijn licht schijnen over doorberekening van kartelschade. Meer in het bijzonder geeft de Hoge Raad antwoord op de vraag op welke wijze een doorberekeningsverweer (‘passing-on defence’) naar Nederlands recht kan worden vormgegeven.

De Hoge Raad oordeelt dat een dergelijk verweer zowel mogelijk is in de vorm van een beroep op het ontbreken van schade (art. 6:95-6:97 BW) als in de vorm van een beroep op voordeelstoerekening (art. 6:100 BW), en dat de rechter voldoende ruimte heeft om in beide gevallen tot eenzelfde stelplicht- en bewijslastverdeling te komen. De Hoge Raad komt terug van eerdere rechtspraak ten aanzien van het vereiste van ‘een zelfde gebeurtenis’ bij voordeelstoerekening.

Dit artikel is gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR) 2017/8.

Lees de volledige publicatie. 

Related news

01.05.2017 EU law
European Commission publishes report on effectiveness of enforcement in online hotel booking sector

Short Reads - On 6 April 2017, the European Commission published the results of a monitoring exercise conducted in the online hotel booking sector together with ten other national competition authorities (NCAs). The exercise was aimed at measuring the effects of changes made to the "price parity clauses" that online travel agents (OTAs) included in contracts with hotels following interventions by NCAs.

Read more

09.05.2017 NL law
Kroniek van het mededingingsrecht

Articles - De ACM ziet zich in het huidige politieke en sociaal-maatschappelijke krachtenveld – met brede steun voor meer overheid en minder markt – geregeld genoodzaakt minder streng in de leer te zijn, bijvoorbeeld op het gebied van samenwerking tussen zorgaanbieders en sectorbrede productiebeperkingen die milieu- en natuurbeschermende doelen nastreven. Tegelijkertijd voert de ACM haar missie uit en blijft zij standvastig het nut en soms de noodzaak van marktwerking benadrukken.

Read more

01.05.2017 EU law
Court of Justice allows use of evidence received from national tax authorities

Short Reads - On 27 April 2017, the Court of Justice delivered its judgment on the appeal of the Pacific Fruit ruling that the European Commission could rely on evidence that it obtained from the Italian tax authority in a cartel case. Importantly, this judgment clarifies the legality of information exchanges between national authorities other than competition authorities and the Commission.

Read more

01.05.2017 EU law
Hague Court of Appeal rules on interpretation of object infringements

Short Reads - On 4 April 2017, the Hague Court of Appeal ruled that supermarket and food service trade association CBL (Centraal Bureau Levensmiddelhandel) and its member Jumbo had not infringed article 6 of the Dutch Competition Act (Mw) when setting minimum standards for preventing the sale of alcohol and tobacco to underage customers. The ruling overturns the earlier judgment of the District Court of the Hague finding an infringement of the Dutch cartel prohibition.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy and Cookie Policy