Short Reads

Belgium and Hong Kong sign Automatic Information Exchange Agreement

Belgium and Hong Kong sign Automatic Information Exchange Agreement

Belgium and Hong Kong sign Automatic Information Exchange Agreement

03.04.2017 BE law

On 16 March 2017, Hong Kong and Belgium signed an Agreement on the Automatic Exchange of Financial Account Information to Improve International Tax Compliance (the “Competent Authority Agreement”).

An agreement for the automatic exchange of financial account information is a bilateral tax treaty which authorizes the parties thereto to exchange information for tax purposes on an automatic basis. It fits within the broader framework of the so-called Common Reporting Standard (“CRS”) developed by the G20 and the OECD, which aims at improving (automatic) exchange of information for tax purposes between participating member states.

Specifically, under the Competent Authority Agreement and pursuant to both parties’ domestic legislative frameworks, financial institutions that are based in Belgium and Hong Kong will be required to report on the information of financial accounts held by tax residents of the other jurisdiction. Such reporting will be aggregated by the relevant authorities and will be automatically exchanged on an annual basis with the other jurisdiction’s competent authority. It is expected that information is to be first reported with respect to the period commencing on 1 July 2017 (or possibly on an even earlier date as may be stipulated in the domestic laws of Hong Kong) and ending on 31 December 2017. All subsequent reporting periods will then be based on the corresponding calendar years.

The information to be exchanged includes the name, address and identity card or business registration number of the account holders, the account number, the account balance, and the amount of interest or other income paid or credited to the account during the calendar year.

The Competent Authority Agreement will now first have to pass through the national ratification procedures in Belgium and Hong Kong. In principle, the agreement will come into effect on the date of the later of the notifications provided by each competent authority confirming that its jurisdiction has the necessary laws in place to implement the agreement. Moreover, in the slipstream of the Competent Authority Agreement, it is expected that certain changes will now also be brought about to the exchange of information clause laid down in the bilateral income tax treaty concluded between Belgium and Hong Kong.

On the same date as the Hong Kong - Belgium agreement, similar agreements were signed between Hong Kong and half a dozen other jurisdictions, being Canada, Guernsey, the Netherlands, Italy and Mexico in addition to Belgium. They joined Japan, Korea and the United Kingdom, bringing the total number of Hong Kong’s competent authority agreements to nine. More agreements are expected to follow in the coming months as Hong Kong is under pressure to accelerate its number of bilateral competent authority agreements in order to avoid its being blacklisted by the EU as a non-cooperative tax jurisdiction.

Team

Related news

12.07.2018 NL law
Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing

Short Reads - Vanaf 25 mei 2018 zijn de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (Uitvoeringswet) van toepassing in Nederland. De AVG en de Uitvoeringswet vervangen de richtlijn betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (Richtlijn 95/46/EG) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Read more

12.07.2018 NL law
Voortgang wetsvoorstel Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Short Reads - Op 5 juli 2016 is de Richtlijn bedrijfsgeheimen (2016/943/EU) in werking getreden. De richtlijn heeft tot doel de regels inzake bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) in de EU lidstaten te harmoniseren. De richtlijn moest voor 9 juni 2018 geïmplementeerd zijn in de Nederlandse wet- en regelgeving. Nederland heeft deze termijn niet gehaald.

Read more

12.07.2018 NL law
Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties in werking getreden

Short Reads - Op 1 juli 2018 zijn de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties en het bijbehorende Besluit tot onder meer aanpassing van het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta) (grotendeels) in werking getreden. De wet beoogt de kwaliteit van de accountantscontroles te verbeteren. Met het oog daarop zijn met name voorschriften ingevoerd die zien op de governance van accountantsorganisaties en zijn de bevoegdheden van de AFM uitgebreid.

Read more

12.07.2018 NL law
Initiatief wetsvoorstel Wet bestuurlijk verbod rechtspersonen geconsulteerd

Articles - Begin dit jaar is het initiatief van enkele Kamerleden voor het voorstel van de Wet bestuurlijk verbod rechtspersonen geconsulteerd. Het voorstel geeft de Minister voor Rechtsbescherming de bevoegdheid om een rechtspersoon bij beschikking te verbieden en te ontbinden indien zijn werkzaamheid in strijd is met de openbare orde. De wet is een aanvulling op de mogelijkheid voor de rechter om – op verzoek van het Openbaar Ministerie – rechtspersonen waarvan de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde verboden te verklaren en te ontbinden (art. 2:20 BW).

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring