Speaking slot

1 June 2017: Wim Panis and Giovanni Smet speak at M&D seminar entitled “Themadag Internationale Fiscaliteit”

1 June 2017: Wim Panis and Giovanni Smet speak at M&D seminar entitled “Themadag Internationale Fiscaliteit”

01.04.2017 EU law

On 1 June, Wim Panis and Giovanni Smet speak at the “Themadag Internationale Fiscaliteit”, organised by M&D Seminars. The seminar particularly focuses on measures to prevent tax avoidance (ATAD, BEPS,…).

At the theme day, eight courses are given by experienced practitioners. During one of these sessions, Wim Panis and Giovanni Smet discuss the innovation deduction in the context of BEPS and the regimes in the Benelux countries.

For more information on the new Belgian innovation deduction regime, please click here to read our newsletter.

The seminar will be held in Dutch. For more information on the seminar, please click here.

Team

Related news

26.10.2017 NL law
Autoriteit Persoonsgegevens adviseert negatief over Implementatiewet PSD2

Short Reads - Het wetsvoorstel Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten ("Wet PSD2") voorziet in de wijziging van verschillende wetten (waaronder de Wet financieel toezicht (Wft) en het Burgerlijk Wetboek (BW)) en de nationale omzetting van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG.

Read more

25.10.2017 NL law
Ontwerpwet Generieke Digitale Infrastructuur voor advies naar de Autoriteit Persoonsgegevens

Short Reads - Met de ontwerpwet Generieke Digitale Infrastructuur ("Wet GDI") wordt beoogd dat burgers de beschikking krijgen over elektronische identificatiemiddelen ("eID") met een hoger betrouwbaarheidsniveau dan het huidige DigiD. Tegelijkertijd krijgen publieke dienstverleners meer zekerheid over de identiteit de burger aan wie zij die diensten verlenen.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy and Cookie Policy