Short Reads

Publication of implementing decree on Belgian specialised real estate investment funds

Publication of implementing decree on Belgian specialised real estate investment funds

Publication of implementing decree on Belgian specialised real estate investment funds

23.11.2016 BE law

The Royal Decree of 9 November 2016 on Belgian specialised real estate investment funds has been published in the Belgian Official Gazette of 18 November 2016. 

In principle the Royal Decree will enter into force on 28 November 2016 (10 days after its publication). It will then be possible to constitute a specialised real estate investment fund by filing an application for registration with the Belgian Ministry of Finance.

The specialised real estate investment fund, also known as the FIIS/GVBF (“Fonds d’investissement immobilier spécialisé”/“gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds”), is a dedicated real estate investment vehicle for institutional and/or professional investors. The Royal Decree of 9 November 2016 introduces an attractive regulatory framework for the FIIS/GVBF. For example: no listing is required, there is no risk diversification requirement, there is no cash trap (IFRS accounting standards apply) and institutional/professional investors can hold all the shares of the FIIS/GVBF.

The FIIS/GVBF also benefits from an advantageous tax regime which was largely established by the Program Law II of 3 August 2016. This tax regime is identical to the one that applies to SIRs and SICAFIs and one of the key elements is the limited notional corporate tax base. The Royal Decree of 9 November 2016 now completes the tax framework by introducing the necessary withholding tax exemptions with respect to the FIIS/GVBF in the Royal Decree holding implementation of the Belgian Income Tax Code.

A more detailed description of the legal and tax regime of the FIIS/GVBF can be found in our previous newsletter on the subject.

Related news

29.06.2020 NL law
ABC-constructie bij vastgoedtransactie: verkoopbedrijf heeft afgeleid belang en is niet ontvankelijk bij bestuursrechter

Short Reads - Het zijn van ‘belanghebbende’ is een noodzakelijke voorwaarde om een ontvankelijk beroep te kunnen instellen bij de bestuursrechter (artikel 1:2 lid 1 Awb). Een persoon moet een zelfstandig en eigen belang hebben dat niet is afgeleid van een ander om als belanghebbende te kunnen worden aangemerkt. Dit is het leerstuk van afgeleid belang.

Read more

22.06.2020 NL law
Public investment funds in the Netherlands - 2020

Articles - What does the fund registration process involve, e.g., what documents are required to be filed? What are the consequences for failing to register a fund that is required to be registered in Dutch jurisdiction? Or, What are the types of entities that can be public funds in your jurisdiction?

Read more

23.06.2020 NL law
Huurprijsvermindering vanwege coronamaatregelen. Is dat mogelijk?

Short Reads - De economische gevolgen van de 'intelligente lockdown' beginnen voor de commerciële huursector langzaam zichtbaar te worden. Voorbeelden zijn een significante vraaguitval, gedwongen sluitingen en/of opgelegde exploitatiebeperkingen. In veel gevallen leidt dit tot een aanzienlijke omzetdaling, terwijl opschorting van de huur veelal contractueel is uitgesloten. Hebben huurders in deze coronacrisis de mogelijkheid om geheel of gedeeltelijk onder hun huurbetalingsverplichting uit te komen?

Read more

23.06.2020 NL law
Rent reduction based on Dutch government coronavirus measures: possible or not?

Short Reads - The economic consequences of the 'intelligent lockdown' for the commercial rental sector are slowly becoming visible. Examples of these consequences include a considerable drop in demand, forced closings, and government-imposed operating limitations. In many cases this leads to significant falls in turnover, while suspension of the rent is often excluded by contract. Can tenants escape their obligation to pay rent during this corona crisis?

Read more

10.06.2020 NL law
Tax Controversy: Update June 2020

Short Reads - This Tax Alert will address some recent developments in procedural tax law in The Netherlands. We will discuss some interesting developments in tax legislation, more specifically regarding (i) the implementation of DAC6, (ii) procedural tax law aspects of the Withholding Tax Act 2021 and (iii) publication of penalties for tax offences of professionals. Furthermore, we will reflect on (iv) relevant recent tax case law regarding the defensible position concept.

Read more