Short Reads

***PRIIPs Update**** EC proposes a one-year extension of the application date for the PRIIPs Regulation

***PRIIPs Update**** EC proposes a one-year extension of the application date for the PRIIPs Regulation

10.11.2016 BE law

Yesterday, the European Commission proposed to extend the date of application of the PRIIPs Regulation with one year. If this proposal were to be accepted, the PRIIPs Regulation would apply as from 31 December 2017 instead of 31 December 2016.

The one-year extension is being proposed following the rejection on 14 September 2016 by the European Parliament of the Draft RTS and Draft RTS Annexes, which are currently being revised by the European Commission.

This entails another piece of EU legislation that is delayed since the MiFID 2-package has already been postponed for 12 months on 30 June 2016. As a result, the date of application of MiFID 2 and MiFIR have been postponed to 3 January 2018 and the date of implementation of MiFID 2 into national laws to 3 July 2017.

We refer to our previous newsletter dated 16 September 2016.

For more information, see the: 

EC's press release of 9 November 2016 and the
Text of the proposal

Team

Related news

24.01.2018 NL law
De rechtspositie van financiële instellingen ten aanzien van richtsnoeren en aanbevelingen van European Supervisory Authorities: Europese pseudowetgeving?

Articles - De ESA’s hebben in de praktijk een belangrijke functie binnen het Europese toezichtsmechanisme. Ze spelen een rol bij de totstandkoming van technische reguleringsnormen en uitvoeringsnormen en zij stellen richtsnoeren en aanbevelingen vast teneinde de gemeenschappelijke, uniforme en consistente toepassing van het Unierecht te verzekeren. Deze richtsnoeren en aanbevelingen worden wel geschaard onder de noemer ‘soft law’ en zijn niet juridisch bindend. Toch sorteren zij in de praktijk effecten die lijken op de effecten die ‘bindend recht’ sorteert.

Read more

18.01.2018 NL law
UBO-register moet medio 2018 operationeel zijn

Short Reads - Medio 2018 zal volgens de voormalige staatssecretaris van Financiën het Ultimate Beneficial Owner (“UBO”) register (“UBO-register”) in Nederland operationeel moeten zijn. In dit register dienen rechtspersonen zelf informatie over hun UBO bij te houden. Het UBO-register moet helpen voorkomen dat het financiële stelsel wordt gebruikt voor het witwassen van geld of voor terrorismefinanciering. Er is tot op heden nog geen wetsvoorstel ingediend. 

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy and Cookie Policy