Short Reads

***PRIIPs Update**** EC proposes a one-year extension of the application date for the PRIIPs Regulation

***PRIIPs Update**** EC proposes a one-year extension of the applicati

***PRIIPs Update**** EC proposes a one-year extension of the application date for the PRIIPs Regulation

10.11.2016 BE law

Yesterday, the European Commission proposed to extend the date of application of the PRIIPs Regulation with one year. If this proposal were to be accepted, the PRIIPs Regulation would apply as from 31 December 2017 instead of 31 December 2016.

The one-year extension is being proposed following the rejection on 14 September 2016 by the European Parliament of the Draft RTS and Draft RTS Annexes, which are currently being revised by the European Commission.

This entails another piece of EU legislation that is delayed since the MiFID 2-package has already been postponed for 12 months on 30 June 2016. As a result, the date of application of MiFID 2 and MiFIR have been postponed to 3 January 2018 and the date of implementation of MiFID 2 into national laws to 3 July 2017.

We refer to our previous newsletter dated 16 September 2016.

For more information, see the: 

EC's press release of 9 November 2016 and the
Text of the proposal

This article was co-written by Sarah De Dijn in her capacity as an associate at Stibbe.

Related news

21.07.2020 NL law
Financiële sector moet klimaatrisico’s bespreken met klanten

Short Reads - Financiële instellingen moeten in gesprekken met klanten aandacht besteden aan klimaatrisico’s. Bij zakelijke klanten met name over de mogelijke impact van klimaatrisico’s op hun bedrijfsvoering en bij hypotheekeigenaren bijvoorbeeld over de verduurzaming van hun woning. Ook in het licht van het Klimaatcommitment van de financiële sector is dit van belang. Dit blijkt uit een bloemlezing van acht Nederlandse financiële instellingen, verenigd onder het Platform voor Duurzame financiering.

Read more

29.06.2020 NL law
European Banking Federation Guidance on testing of Cloud Exit Strategy

Short Reads - Financial institutions may outsource critical or important functions to cloud service providers (“CSPs”). On 25 February 2019 the European Banking Authority (“EBA”) provided guidelines (the “EBA Guidelines”) laying out the framework for outsourcing arrangements. The EBA Guidelines require institutions to have a comprehensive, documented and sufficiently tested exit strategy (including a mandatory exit plan) when they outsource critical or important functions.

Read more

29.06.2020 NL law
ABC-constructie bij vastgoedtransactie: verkoopbedrijf heeft afgeleid belang en is niet ontvankelijk bij bestuursrechter

Short Reads - Het zijn van ‘belanghebbende’ is een noodzakelijke voorwaarde om een ontvankelijk beroep te kunnen instellen bij de bestuursrechter (artikel 1:2 lid 1 Awb). Een persoon moet een zelfstandig en eigen belang hebben dat niet is afgeleid van een ander om als belanghebbende te kunnen worden aangemerkt. Dit is het leerstuk van afgeleid belang.

Read more

29.06.2020 NL law
Nieuwe publicaties van het netwerk van centrale banken en toezichthouders

Short Reads - Het Network for Greening the Financial System (NGFS) benadrukt opnieuw het toenemende belang van klimaatverandering voor centrale banken en toezichthouders. Klimaatverandering leidt tot financiële risico’s en dat betekent dat centrale banken en toezichthouders klimaat- en milieugerelateerde risico’s in hun beleid en toezicht moeten integreren.

Read more