Articles

Senate agrees with bills on bankruptcy fraud

Senate agrees with bills on bankruptcy fraud

Senate agrees with bills on bankruptcy fraud

04.05.2016 NL law

 

On 5 April 2016 the Senate approved two of the three legislative proposals aiming to combat bankruptcy fraud by :

  1. introducing director disqualification under civil law (‘Wet civielrechtelijk bestuursverbod’, Kamerstukken II 2013/14, 34 011 )
  2. revising the criminalization of bankruptcy fraud (‘Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude’, Kamerstukken II 2013/14, 33 994

These proposals are part of the legislative programme entitled ‘Reassessment of bankruptcy law’ (‘Herijking faillissementsrecht’) and are expected to enter  into force on 1 July 2016.

With the introduction of the bill on director disqualification under civil law, it becomes possible to disqualify directors for up to five years for committing bankruptcy fraud or misconduct before the commencement of the bankruptcy. Disqualified directors are not allowed to act in their capacity as a director during the disqualification period and are also not allowed to join another organization as a director or supervisory director. With this measure the government aims to combat bankruptcy fraud and irregularities surrounding bankruptcy and prevent fraudulent directors from continuing their activities. A director disqualification is imposed by the civil court at the request of either the Public Ministry or the trustee under the bankruptcy of a legal entity of which the person in question was the director.

The second bill on the revision of the criminalization of bankruptcy fraud seeks to introduce more criminal law options to tackle bankruptcy fraud. To further increase the effectiveness of the fight against bankruptcy, existing criminal bankruptcy provisions will be modernized and legal instruments expanded so that, for example, breaching the obligation to keep records or authorizing excessive spending prior to bankruptcy resulting in a disadvantage for creditors will become criminal offences.

The third bill intended to combat bankruptcy fraud  is currently pending in the House and aims to strengthen the position of the trustee in bankruptcy (‘Wet versterking positie curator’, Kamerstukken II 2014/15, 34 253) by a variety of measures including  the expansion of information and cooperation obligations. As a result of this bill, a trustee in bankruptcy will have more options  to detect and tackle irregularities surrounding bankruptcy.

The ‘Reassessment of bankruptcy law’ programme includes a total of seven legislative proposals, which are intended to strengthen the reorganizing ability of companies and modernize bankruptcy law and combat bankruptcy fraud at the same time.

The post “Senate agrees with bills on bankruptcy fraud” is a post of www.stibbeblog.nl

Related news

04.05.2018 NL law
De benoeming van de accountant revisited

Articles - Een in 2012 aan de accountantsproblematiek gewijd themanummer het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht  – uitgebracht onder de titel: ‘Accountants onder vuur’ – bevat een mooie, relativerende bijdrage van Huizink over de ‘benoeming’ van de accountant. Huizink plaatste de ook toen al actuele discussie over de wijze waarop de opdrachtverlening aan de accountant moet plaatsvinden in vennootschapsrechtelijk perspectief.

Read more

17.04.2018 BE law
“Class action” (vordering tot collectief herstel) voor sjoemelsoftware ontvankelijk en keuze voor opt-out systeem

Short Reads - Bij vonnis van 18 december 2017 verklaarde de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel de rechtsvordering tot collectief herstel op grond van boek XVII van het Wetboek Economisch Recht (‘WER’) betreffende sjoemelsoftware voor bepaalde voertuigen ontvankelijk[1] (de ‘Groepsvordering’).

Read more

17.04.2018 BE law
Recevabilité de la « class action » (l’action en réparation collective) concernant des logiciels trafiqués et choix d’un système d’opt-out

Short Reads - Par jugement du 18 décembre 2017, le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a déclaré recevable l’action en réparation collective sur la base du livre XVII du Code de droit économique (« CDE ») concernant des logiciels trafiqués installés sur des voitures[1] (l’« Action Collective »). Dans ce contexte, le Tribunal a choisi le système dit d’opt-out. 

Read more

20.04.2018 NL law
Robbert Jan van der Weijden speaks at Business and Law Research Centre (Onderzoekzoekcentrum Onderneming & Recht) Symposium

Speaking slot - On 20 April 2018, Robbert Jan van der Weijden will speak at the Business and Law Research Centre Symposium on innovative private law. Various speakers will discuss the consequences of technological developments for Dutch commercial law and Robbert Jan will focus on innovative property law. 

Read more

13.04.2018 NL law
Motiveringsplicht van de civiele rechter bij een afwijkend tuchtrechtelijk oordeel

Articles - Soms zit rechtsontwikkeling in een klein hoekje. In zijn arrest van 22 september 2017 lijkt de Hoge Raad de motiveringsplicht voor de civiele rechter bij afwijkende medische tuchtrechtelijke oordelen door te trekken naar afwijkende tuchtrechtelijke oordelen in het algemeen. In dit artikel wordt ingegaan op dit arrest en wordt toegelicht op welk spanningsveld de civiele rechter zich begeeft als sprake is van een eerder (afwijkend) tuchtrechtelijk oordeel dat een partij ter ondersteuning van een standpunt in een civiele procedure inbrengt.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring