Short Reads

OO&R symposium: presentation on the role of the trustee in bankruptcy in combating bankruptcy fraud

OO&R symposium: presentation on the role of the trustee in bankruptcy in combating bankruptcy fraud

OO&R symposium: presentation on the role of the trustee in bankruptcy in combating bankruptcy fraud

27.05.2016 NL law

During the OO&R symposium on 17 May 2016, Toni van Hees gave a presentation on the role of the trustee in bankruptcy in combating bankruptcy fraud. The reason for this presentation stems from the ongoing legislative programme ‘Reassessment of bankruptcy law’ (Herijking faillissementsrecht) in which combating bankruptcy fraud plays an important part.

 

Two out three bills submitted in this context have already been adopted by the Senate and are expected to enter into force on 1 July 2016. For more information see the previously published blog “Senate agrees with bills on bankruptcy fraud”.

Toni van Hees questions whether the trustee in bankruptcy will use the additional scope to act against bankruptcy fraud in practice. At present, the trustee sees himself as the protector of the interests of the creditors and not as a fraud fighter. Toni believes this is unlikely to change as a result of the new legislation. He argues that it is necessary – alongside the primary task of the trustee protecting the interests of creditors-  to specifically add the task of combating bankruptcy fraud to the Bankruptcy Act. It also seems logical to take into account other public interests such as the impact of bankruptcy on employees and other wider social and environmental implications. These interests have often taken second place in bankruptcy settlements.

The post “OO&R symposium: presentation on the role of the trustee in bankruptcy in combating bankruptcy fraud” is a post of www.stibbeblog.nl

 

Related news

04.05.2018 NL law
De benoeming van de accountant revisited

Articles - Een in 2012 aan de accountantsproblematiek gewijd themanummer het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht  – uitgebracht onder de titel: ‘Accountants onder vuur’ – bevat een mooie, relativerende bijdrage van Huizink over de ‘benoeming’ van de accountant. Huizink plaatste de ook toen al actuele discussie over de wijze waarop de opdrachtverlening aan de accountant moet plaatsvinden in vennootschapsrechtelijk perspectief.

Read more

17.04.2018 BE law
“Class action” (vordering tot collectief herstel) voor sjoemelsoftware ontvankelijk en keuze voor opt-out systeem

Short Reads - Bij vonnis van 18 december 2017 verklaarde de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel de rechtsvordering tot collectief herstel op grond van boek XVII van het Wetboek Economisch Recht (‘WER’) betreffende sjoemelsoftware voor bepaalde voertuigen ontvankelijk[1] (de ‘Groepsvordering’).

Read more

17.04.2018 BE law
Recevabilité de la « class action » (l’action en réparation collective) concernant des logiciels trafiqués et choix d’un système d’opt-out

Short Reads - Par jugement du 18 décembre 2017, le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a déclaré recevable l’action en réparation collective sur la base du livre XVII du Code de droit économique (« CDE ») concernant des logiciels trafiqués installés sur des voitures[1] (l’« Action Collective »). Dans ce contexte, le Tribunal a choisi le système dit d’opt-out. 

Read more

20.04.2018 NL law
Robbert Jan van der Weijden speaks at Business and Law Research Centre (Onderzoekzoekcentrum Onderneming & Recht) Symposium

Speaking slot - On 20 April 2018, Robbert Jan van der Weijden will speak at the Business and Law Research Centre Symposium on innovative private law. Various speakers will discuss the consequences of technological developments for Dutch commercial law and Robbert Jan will focus on innovative property law. 

Read more

13.04.2018 NL law
Motiveringsplicht van de civiele rechter bij een afwijkend tuchtrechtelijk oordeel

Articles - Soms zit rechtsontwikkeling in een klein hoekje. In zijn arrest van 22 september 2017 lijkt de Hoge Raad de motiveringsplicht voor de civiele rechter bij afwijkende medische tuchtrechtelijke oordelen door te trekken naar afwijkende tuchtrechtelijke oordelen in het algemeen. In dit artikel wordt ingegaan op dit arrest en wordt toegelicht op welk spanningsveld de civiele rechter zich begeeft als sprake is van een eerder (afwijkend) tuchtrechtelijk oordeel dat een partij ter ondersteuning van een standpunt in een civiele procedure inbrengt.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring