Short Reads

Belgian Act implementing partially DGSD 2014/49/EU enters into force

Belgian Act implementing partially DGSD 2014/49/EU enters into force

Belgian Act implementing partially DGSD 2014/49/EU enters into force

12.05.2016 BE law

On 12 May 2016, the Belgian Act of 22 April 2016 partially implementing the Deposit Guarantee Schemes Directive 2014/49/EU (DGSD), the “Implementing Act on Deposit Guarantee Schemes (1)”, was published in the Belgian Official Journal. The Act also entered into force on that same date (with two exceptions).

The previous DGSD, directive 94/19/EC, was based on the principle of minimum harmonisation. As a consequence, a variety of deposit guarantee schemes (DGSs) with very distinct features were applicable in the European Union.

The improved DGSD, adopted on 16 April 2014, is a maximum harmonisation directive enhancing the level playing field and financial stability in the internal market and a next step towards the realization of the Banking Union creating a safer and sounder financial sector in the wake of the financial crisis. The implementation of the DGSD is also important because it is a pre-condition for the future European Deposit Insurance Scheme which aims to provide a stronger and more uniform degree of insurance cover for people with bank deposits in the Banking Union.

The dispositions of the new DGSD include the reinforced protection for depositors, quicker pay-outs and improved information. This Directive also requires that all DGSs are pre-funded to ensure that they will be able to fulfil their obligations towards depositors.

The Belgian Implementing Act on Deposit Guarantee Schemes partially transposes the DGSD with the following main changes to the Banking Act of 25 April 2014 and the Royal Decree of 14 November 2008 on financial stability:

  • Adjustments to the aim of the DGSs ;
  • Adjustments to the categories of covered deposits and depositors ;
  • Additional protection of certain exceptional deposits (protection above the maximum amount of 100,000 EUR) ;
  • Quicker pay-outs ;
  • Financing of the DGSs ;
  • Strengthening of the cooperation within the European Union ; and
  • Enhanced information of the depositor.

The European Commission had already formally requested Belgium and nine other Member States in December 2015 to fully implement the new DGSD since the deadline for transposing these rules into national law was 3 July 2015.

The text of the Implementing Act on Deposit Guarantee Schemes can be found in French here (FR) and in Dutch here (NL).

  •  22 APRIL 2016. - Wet tot omzetting van richtlijn 2014/49/EU inzake depositogarantiestelsels en houdende diverse bepalingen
  • 22 AVRIL 2016. - Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses
  • Directive 2014/49/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on deposit guarantee schemes

This article was co-written by Sarah De Dijn in her capacity as an associate at Stibbe.

Related news

01.09.2020 NL law
Toezichthouders aan de poort

Articles - Het kan iedere financiële onderneming overkomen: in de bus vindt men een verzoek om informatie te verstrekken aan een van  de financiële toezichthouders, De Nederlandsche Bank (DNB) of de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Een dergelijk verzoek leidt al snel tot onrust binnen de onderneming. Ingrid Viertelhauzen en Maciek Bednarski bespreken de reikwijdte van de inlichtingenbevoegdheid en plaatsen hier enkele kanttekeningen bij.

Read more

10.08.2020 NL law
ISDA kondigt publicatie van Adjusted RFRs, wijziging van de 2006 Definitions en IBOR Fallback Protocol aan

Short Reads - In twee in juli verschenen persberichten kondigt ISDA (i) de aanvang van de berekening en publicatie door Bloomberg van zogenaamde 'Fallback Rates' voor een aantal bestaande IBORs en (ii) de voorgenomen publicatie door ISDA van gewijzigde 'rate options' in de 2006 Definitions en het langverwachte IBOR Fallback Protocol aan.

Read more

01.09.2020 NL law
Handhavingsbesluiten van financiële toezichthouders bestuursrechtelijk aanvechten

Articles - Financiële toezichthouders (Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM)) hebben een breed arsenaal aan formele sancties en informele maatregelen tot hun beschikking om normconform gedrag bij marktpartijen te bewerkstelligen. Voorbeelden daarvan zijn: een last onder dwangsom, een bestuurlijke boete, een aanwijzing, een waarschuwing, een normoverdragend gesprek en de publicatie van sancties.

Read more

21.07.2020 NL law
Financiële sector moet klimaatrisico’s bespreken met klanten

Short Reads - Financiële instellingen moeten in gesprekken met klanten aandacht besteden aan klimaatrisico’s. Bij zakelijke klanten met name over de mogelijke impact van klimaatrisico’s op hun bedrijfsvoering en bij hypotheekeigenaren bijvoorbeeld over de verduurzaming van hun woning. Ook in het licht van het Klimaatcommitment van de financiële sector is dit van belang. Dit blijkt uit een bloemlezing van acht Nederlandse financiële instellingen, verenigd onder het Platform voor Duurzame financiering.

Read more

28.08.2020 NL law
Loan Market Association publiceert aanvulling op bestaande Revised Replacement of Screen Rate Clause in reactie op aanbeveling van Working Group on Sterling Risk-Free Reference Rates

Short Reads - In het kader van de rentebenchmarktransitie (voor uitleg en achtergrond, zie mijn vorige publicatie van augustus 2020) heeft de Loan Market Association (LMA) in mei 2018 een zogenaamde 'Replacement of Screen Rate Clause' gepubliceerd die partijen in hun op door de LMA ontwikkelde standaarddocumentatie gebaseerde kredietovereenkomsten kunnen opnemen.

Read more