Articles

Settlement in criminal proceedings partially annulled

Settlement in criminal proceedings partially annulled

Settlement in criminal proceedings partially annulled

07.06.2016 BE law

Last Thursday (June 2nd) an important decision of the Belgian Constitutional Court partially annulled article 216bis § 2 of the Code of criminal procedure with regard to the settlement and the resulting end of criminal proceedings. The Court stated that article 216bis § 2 violates a set of fundamental rights, including the right to a fair trial and the principle of judicial independence.

Also available in Dutch and in French

The Constitutional Court received four prejudicial questions that were posed by the Chamber of Indictment of the Court of Appeal of Gent in a case regarding suspicious financial transactions. The defendant stated himself being discriminated by the Public Prosecutor, who in application of the articles 216bis and 216ter of the Code of criminal procedure could decide whether or not to grant a settlement, even after criminal proceedings were started and without any judicial verification of the decision’s justification.

The decision of the Constitutional Court stated that §2 of article 216bis violates articles 10 and 11 of the Belgian Constitution, combined with the right to a fair trial and the principle of judicial independence as stated by article 151 of the Constitution, article 6.1 of the European Convention of Human Rights and article 14,1 of the International Covenant on Civil and Political Rights, as far as it grants the public prosecutor the power to end criminal proceedings that were already initiated or that were already pending before the Courts, by means of settlement, without any actual judicial verification.

The Constitutional Court does not criticize the fact that the Public Prosecutor has the possibility to settle a case that has already been initiated or is already pending before the Courts, but questions arise with the lack of substantive judicial verification. The fact that a judge merely has to verify whether all formal conditions for a settlement are satisfied, is, according to the Constitutional Court, not sufficient. According to the Constitutional Court the judge should be able to properly verify the settlement concluded by the Public Prosecutor, including the proportionality and the opportunity of such settlement.

The annulment of article 216bis §2 will not have any influence on settlements concluded and validated in the past: the decision will not change anything in cases where the settlement has already lead to closure of the criminal proceedings. The Constitutional Court states that the article will remain valid until the decision has been published in the Belgian Official Journal, which could take a few weeks. After the decision has been published, it will be up to Minister of Justice Koen Geens to amend the article and to extend the judicial verification during settlement proceedings.

Constitutional Court - Decision 2016/83 (French version / Dutch version)

Team

Related news

04.05.2018 NL law
De benoeming van de accountant revisited

Articles - Een in 2012 aan de accountantsproblematiek gewijd themanummer het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht  – uitgebracht onder de titel: ‘Accountants onder vuur’ – bevat een mooie, relativerende bijdrage van Huizink over de ‘benoeming’ van de accountant. Huizink plaatste de ook toen al actuele discussie over de wijze waarop de opdrachtverlening aan de accountant moet plaatsvinden in vennootschapsrechtelijk perspectief.

Read more

17.04.2018 BE law
“Class action” (vordering tot collectief herstel) voor sjoemelsoftware ontvankelijk en keuze voor opt-out systeem

Short Reads - Bij vonnis van 18 december 2017 verklaarde de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel de rechtsvordering tot collectief herstel op grond van boek XVII van het Wetboek Economisch Recht (‘WER’) betreffende sjoemelsoftware voor bepaalde voertuigen ontvankelijk[1] (de ‘Groepsvordering’).

Read more

17.04.2018 BE law
Recevabilité de la « class action » (l’action en réparation collective) concernant des logiciels trafiqués et choix d’un système d’opt-out

Short Reads - Par jugement du 18 décembre 2017, le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a déclaré recevable l’action en réparation collective sur la base du livre XVII du Code de droit économique (« CDE ») concernant des logiciels trafiqués installés sur des voitures[1] (l’« Action Collective »). Dans ce contexte, le Tribunal a choisi le système dit d’opt-out. 

Read more

20.04.2018 NL law
Robbert Jan van der Weijden speaks at Business and Law Research Centre (Onderzoekzoekcentrum Onderneming & Recht) Symposium

Speaking slot - On 20 April 2018, Robbert Jan van der Weijden will speak at the Business and Law Research Centre Symposium on innovative private law. Various speakers will discuss the consequences of technological developments for Dutch commercial law and Robbert Jan will focus on innovative property law. 

Read more

13.04.2018 NL law
Motiveringsplicht van de civiele rechter bij een afwijkend tuchtrechtelijk oordeel

Articles - Soms zit rechtsontwikkeling in een klein hoekje. In zijn arrest van 22 september 2017 lijkt de Hoge Raad de motiveringsplicht voor de civiele rechter bij afwijkende medische tuchtrechtelijke oordelen door te trekken naar afwijkende tuchtrechtelijke oordelen in het algemeen. In dit artikel wordt ingegaan op dit arrest en wordt toegelicht op welk spanningsveld de civiele rechter zich begeeft als sprake is van een eerder (afwijkend) tuchtrechtelijk oordeel dat een partij ter ondersteuning van een standpunt in een civiele procedure inbrengt.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring