Short Reads

Le projet de loi relatif aux marchés publics a été déposé au Parlement

Le projet de loi relatif aux marchés publics a été déposé au Parlement

Le projet de loi relatif aux marchés publics a été déposé au Parlement

29.01.2016 BE law

Le 4 janvier dernier, le projet de loi relatif aux marchés publics a été déposé à la Chambre.  

Also available in Dutch.

 

Le projet de loi consiste principalement en une transposition partielle des nouvelles directives européennes sur la passation des marchés publics (directive n°2014/24 et directive n°2014/25, du 26 février 2014). Cette nouvelle réglementation remplacera la loi actuelle relative aux marchés publics, du 15 juin 2006.

Visiblement, il n’y a pas que les discussions et l’approbation du projet de loi qui devraient être achevées le 18 avril 2016, qui est la date limite pour la transposition de ces directives dans la législation nationale. En principe, les mesures d’exécution devraient également être publiées et entrer en vigueur avant cette date. Il semble réellement incertain que ce timing soit respecté.

Cliquez ici pour lire le projet de loi relatif aux marchés publics, Doc. Parl., Chambre, sess. ord. 2015-2016, n°1541/1

 

Related news

08.03.2018 NL law
Een verplichting tot het aangaan van een samenwerkingsverband in een aanbestedingsprocedure

Short Reads - Eind 2017 oordeelde de voorzieningenrechter dat het een aanbestedende dienst vrij staat om verschillende opdrachten te clusteren, waardoor geïnteresseerde zorgaanbieders worden gedwongen met een samenwerkingsverband in te schrijven. Volgens de voorzieningenrechter dient een aanbestedende dienst tot op zekere hoogte zelf te bepalen op welke wijze een opdracht in de markt wordt gezet.

Read more

08.02.2018 NL law
Elektronische ondertekening van documenten bij aanbestedingen

Short Reads - Eind 2017 oordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag over de vraag of de ondertekening van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) door een inschrijver voldeed aan de door de aanbestedende dienst (Rijkswaterstaat) vereiste gekwalificeerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau IV ('PKIoverheid certificaat' of 'EU Qualified certificaat'). Volgens de voorzieningenrechter was dit niet het geval en is de inschrijver terecht ongeldig verklaard

Read more

05.03.2018 EU law
Update: Nederlandse woningcorporaties volgens Europese Commissie aanbestedingsplichtig

Short Reads - (geactualiseerd op 05/03/2018) De Europese Commissie (de Commissie) heeft de eerste stap gezet in een inbreukprocedure tegen Nederland (op voet van artikel 258 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)). Volgens de Commissie moeten de Nederlandse woningcorporaties op grond van de Aanbestedingsrichtlijn 2014/24/EG (in Nederland omgezet in de Aanbestedingswet 2012) worden aangemerkt als "aanbestedende diensten". Dat zou betekenen dat woningcorporaties aanbestedingsplichtig zijn.

Read more

07.02.2018 BE law
De Raad van State verduidelijkt het gebruik van de beoordelingsmethodiek door de aanbestedende dienst

Articles - De RvS verduidelijkt het gebruik van de beoordelingsmethode bij opdrachten die worden gegund obv meerdere gunningscriteria. Zo is vereist dat de beoordelingsmethode voor de opening van de offertes wordt vastgesteld. Afwijking hiervan is slechts mogelijk als de aanbestedende overheid aantoonbare redenen kan opwerpen die de a posteriori vaststelling rechtvaardigen. In beide gevallen is voorafgaande bekendmaking van de beoordelingsmethode aan de inschrijvers evenmin vereist, maar dit mag niet leiden tot een a posteriori wijziging van de gunningscriteria / relatieve gewicht.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring