Short Reads

Un accroissement de la norme salariale en 2016

Un accroissement de la norme salariale en 2016

Un accroissement de la norme salariale en 2016

05.02.2016 BE law

Un autre volet de l’accord interprofessionnel est de renforcer la compétitivité des entreprises belges sur le marché européen. Pour ce faire, une loi a été adoptée le 28 avril 2015 instaurant la marge maximale pour l’évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016, qui s’applique tant au secteur privé qu’aux entreprises publiques économiques.

Also available in Dutch

Pour l’année 2016, la norme salariale est fixée à 0,5% de la masse salariale brute. Le coût salarial total pour l’employeur toutes charges comprises peut augmenter de maximum 0,5% ; De plus, l’évolution du coût salarial peut augmenter de 0,3% additionnels de la massa salariale nette, sans coûts supplémentaires pour l’employeur. Celle-ci peut être réalisée via l’augmentation de la valeur des titres-repas, l’octroi des éco-chèques, … .

(Loi du 28 avril 2015 instaurant la marge maximale pour l’évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016, M.B. 30 avril 2015).

Team

Related news

24.09.2020 BE law
Stibbe hosts a webinar on dawn raids organised by IBJ/IJE

Seminar - On 24 September 2020, several Stibbe lawyers ​​​​​explain the rights and obligations of companies when confronted with announced or unannounced raids. What do to when, for example, tax authorities, the competition authorities, police services or a bailiff are at your doorstep?

Read more

16.09.2020 NL law
Belanghebbende in het omgevingsrecht: een steeds hogere drempel?

Short Reads - De Afdeling hanteert sinds enige jaren een vaste jurisprudentielijn ten aanzien van het belanghebbende-begrip in het omgevingsrecht. Het uitgangspunt daarbij is dat iemand die rechtstreeks feitelijke gevolgen ondervindt van een activiteit belanghebbende is, tenzij ‘gevolgen van enige betekenis’ ontbreken. De lat om aan dit criterium te voldoen lijkt steeds hoger te liggen. Wordt de toegang tot de bestuursrechter daardoor bemoeilijkt, en zo ja: is die beperking te rechtvaardigen?

Read more

16.09.2020 NL law
Het bonus- en dividendverbod bij een beroep op de NOW-subsidie

Articles - De vraag of het gerechtvaardigd is om bonussen en dividend in corona crisistijd uit te keren, is een actueel maatschappelijk thema. Dit geldt in het bijzonder voor ondernemingen die een beroep doen op staatssteun, waaronder de huidige loonkostensubsidieregeling ingevolge de Tijdelijke noodmaat regel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (de “NOW”).

Read more