Neodyum Miknatis
maderba.com
implant
olabahis
Casino Siteleri
canli poker siteleri meritslot
escort antalya
istanbul escort
sirinevler escort
antalya eskort bayan
brazzers
Short Reads

L’instauration d’une couverture décès pour les pensions complémentaires à partir du 1er janvier 2016

L’instauration d’une couverture décès pour les pensions complémentaires à partir du 1er janvier 2016

L’instauration d’une couverture décès pour les pensions complémentaires à partir du 1er janvier 2016

05.02.2016 BE law

La nouvelle loi introduit également la possibilité aux travailleurs qui quittent leur employeur à partir du 1er janvier 2016, de laisser leurs réserves acquises auprès de l’institution de retraite professionnelle de leur ancien employeur et d’opter pour une couverture décès qui correspond au montant des réserves acquises.

Also available in Dutch

Cette couverture décès est financée par les réserves acquises. Aucun contrôle médical préalable n’est exigé.

Le ratio legis est que les réserves acquises servent tout d’abord à constituer une retraite complémentaire le plus élevée possible. Dans ce cas, si le travailleur le souhaite, il doit opter expressément pour la couverture décès - étant donné l’impact financier sur la retraite complémentaire – sur base des réserves acquises auprès de son ancien employeur. Le travailleur dispose d’un an dès sa sortie, après lequel la possibilité vient à expiration.

Lors du départ, les travailleurs devront être informés de la (possible) couverture décès existante ainsi que du montant et du type de prestation dans le cadre de cette couverture. De plus, ils devront être informés de la nouvelle possibilité d’opter pour une couverture décès sur base du montant des réserves acquises. Si on réussit à le calculer, le montant des réserves acquises sera également communiqué si l’affilié(e) opterait pour une couverture décès sur base des réserves acquises. Le but est de clarifier l’impact financier du choix d’une couverture décès sur les réserves acquises à l’âge légal de la retraite.

(Articles 4, 5 et 6 de Loi du 18 décembre 2015 visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite, M.B. 24 décembre 2015).

Team

Related news

08.01.2021 NL law
Wetsvoorstel toekomst pensioenen – een ingrijpende verandering van het arbeidsvoorwaardelijk pensioen (tweede pijler)

Articles - Op 16 december 2020 is het Concept wetsvoorstel toekomst pensioenen in consultatie gegaan. De consultatietermijn loopt tot en met 12 februari 2021. Dit wetsvoorstel strekt tot herziening van de tweede pijler van het pensioenstelsel. Het is de uitwerking van het in juni 2019 gesloten Pensioenakkoord.

Read more

01.10.2020 NL law
Wijziging van de NOW-1 en de NOW-2 met herstelmogelijkheid subsidieaanvraag op werkmaatschappijniveau

Short Reads - De regeling die de NOW-1 en de NOW-2 wijzigt is gepubliceerd. In ons eerdere bericht schreven wij over de aankondiging van de wijzigingen in een Kamerbrief van Minister Koolmees. De wijzigingen bieden een herstelmogelijkheid voor werkgevers om een subsidieaanvraag te doen op het niveau van de werkmaatschappij, waar dit voor die werkgevers eerst niet mogelijk was. Daarnaast bevat de regeling enkele andere wijzigingen.

Read more

16.09.2020 NL law
Het bonus- en dividendverbod bij een beroep op de NOW-subsidie

Articles - De vraag of het gerechtvaardigd is om bonussen en dividend in corona crisistijd uit te keren, is een actueel maatschappelijk thema. Dit geldt in het bijzonder voor ondernemingen die een beroep doen op staatssteun, waaronder de huidige loonkostensubsidieregeling ingevolge de Tijdelijke noodmaat regel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (de “NOW”).

Read more

21.10.2020 NL law
Doorberekenen 100% loonkosten onredelijk vanwege doel NOW-regeling (annotatie)

Articles - De vraag in hoeverre afspraken over arbeidsvoorwaarden, zoals loon, bonussen en onkostenvergoedingen, kunnen worden gewijzigd is vanwege de coronacrisis een actueel arbeidsrechtelijk vraagstuk. Cao’s en individuele afspraken tussen werkgevers en werknemers, die voorafgaand aan de coronacrisis zijn gesloten, komen hierdoor op losse schroeven te staan.

Read more

02.09.2020 NL law
De hoofdlijnen van de NOW-3

Articles - Op 28 augustus 2020 heeft het kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd over een omvangrijk steun- en herstelpakket in verband met de economische gevolgen van de coronacrisis. Onderdeel hiervan is het continueren van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3). Voor een toelichting op de NOW-1 en NOW-2 verwijzen wij naar onze eerdere e-books.

Read more