Short Reads

Le 1er janvier 2016 les titres-repas augmentent en valeur

Le 1er janvier 2016 les titres-repas augmentent en valeur

Le 1er janvier 2016 les titres-repas augmentent en valeur

05.02.2016 BE law

À partir du 1er janvier 2016, la valeur maximale de la contribution patronale passera dès lors de 5,91 euros à 6,91 euros par chèque-repas sans que la part de cotisation du travailleur soit augmentée.

Also available in Dutch

Sur le plan fiscal, l’employeur pourra déduire 2 euros par titre-repas au lieu d’un euro. L’intervention de l’employeur ne peut être supérieure à 6,91 euros sous peine d’être considérés comme de la rémunération. L’augmentation de la valeur des chèques-repas doit se faire dans le respect des dispositions en matière de modération salariale, à savoir une augmentation de 0,5% de la masse salariale brute pouvant être augmentée de 0,3% additionnels de la masse salariale nette.

(Article 3 de la Loi du 6 décembre 2015 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de titres-repas et d'avantages non-récurrents liés aux résultats, M.B. 17 décembre 2015).

Team

Related news

24.09.2020 BE law
Stibbe hosts a webinar on dawn raids organised by IBJ/IJE

Seminar - On 24 September 2020, several Stibbe lawyers ​​​​​explain the rights and obligations of companies when confronted with announced or unannounced raids. What do to when, for example, tax authorities, the competition authorities, police services or a bailiff are at your doorstep?

Read more

16.09.2020 NL law
Belanghebbende in het omgevingsrecht: een steeds hogere drempel?

Short Reads - De Afdeling hanteert sinds enige jaren een vaste jurisprudentielijn ten aanzien van het belanghebbende-begrip in het omgevingsrecht. Het uitgangspunt daarbij is dat iemand die rechtstreeks feitelijke gevolgen ondervindt van een activiteit belanghebbende is, tenzij ‘gevolgen van enige betekenis’ ontbreken. De lat om aan dit criterium te voldoen lijkt steeds hoger te liggen. Wordt de toegang tot de bestuursrechter daardoor bemoeilijkt, en zo ja: is die beperking te rechtvaardigen?

Read more

16.09.2020 NL law
Het bonus- en dividendverbod bij een beroep op de NOW-subsidie

Articles - De vraag of het gerechtvaardigd is om bonussen en dividend in corona crisistijd uit te keren, is een actueel maatschappelijk thema. Dit geldt in het bijzonder voor ondernemingen die een beroep doen op staatssteun, waaronder de huidige loonkostensubsidieregeling ingevolge de Tijdelijke noodmaat regel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (de “NOW”).

Read more