Short Reads

Update on offshore wind energy: SDE+ Subsidy and Permit tender Borssele Wind Farm Sites I and II open as of 10 April 2016

Update on offshore wind energy: SDE+ Subsidy and Permit tender Borssele Wind Farm Sites I and II open as of 10 April 2016

Update on offshore wind energy: SDE+ Subsidy and Permit tender Borssele Wind Farm Sites I and II open as of 10 April 2016

12.04.2016 NL law

Opening of SDE+ Subsidy and Permit tender Borssele Wind Farm Sites

On 8 April 2016, the final Wind Farm Site Decisions I and II (Kavelbesluit I en II windenenergiegebied Borssele) were published in the Government Gazette (Staatscourant). This was the last formal hurdle to be overcome in order for the first Borssele subsidy tender to open.

The application forms in respect of the tender can be downloaded from the website mijn.rvo.nl. The tender opened on 10 April 2016 and applications can be submitted from 11 April 2016 up to and including 12 May 2016, 17.00 CEST.

The subsidy and permits shall be granted to the applicant that fulfills all legal requirements and needs the least subsidy. In other words: the applicant with the lowest bid price per kWh is ranked the highest.

Wind Farm Site Decisions I and II

Several of the legal requirements that have to be fulfilled are laid down in the Wind Farm Site Decisions I and II. These Site Decisions, as published on 8 April 2016, can be found here:

Interested parties, that have submitted a notice of objection against the draft Site Decisions, may lodge an appeal within six (6) weeks with the Council of State (Raad van State).

Amendment Power Plant Policy Rule

On 8 April 2016, the Amendment Power Plant Policy Rule (Beleidsregel wijziging productie-installatie) was also made available. In this policy rule, it is stated that – together with the application for the provision of subsidy – a plan has to be submitted for the use and exploitation of the wind farm. The Renewable Energy Production Incentive Scheme Decree (Besluit stimulering duurzame energieproductie) requires the subsidy recipient to realize and exploit the wind farm in accordance with such plan. It is expected that the winner of the tender has not yet finalized all financial arrangements and agreements with suppliers at the moment of provision of the subsidy. Therefore, it is deemed desirable that there is some flexibility as to certain aspects of the wind farm, e.g. because the turbine type described cannot be purchased for the expected price or because better turbines have become available. Furthermore, a more detailed investigation may disclose that the turbines can be positioned more efficiently. In the Renewable Energy Production Incentive Scheme Decree it is stipulated that an exemption can be granted to deviate from the plan originally submitted. Specifications in respect of such exemption are laid down in the Amendment Power Plant Policy Rule.

Wind Farm Site Decisions III, IV and V

The draft Wind Farm Site Decisions III, IV and V were also made available on 8 April 2016 (please click here to view the draft Wind Farm Site Decisions III, IV and V (in Dutch)).

The opening of the second tender (Borssele Wind Farm Sites III, IV and V) is expected in August 2016.

For an overview of all English posts published on Stibbeblog regarding Offshore Wind Energy, please click here.

The post Update on offshore wind energy: SDE+ Subsidy and Permit tender Borssele Wind Farm Sites I and II open as of 10 April 2016 is a post of Stibbeblog

Team

Related news

20.06.2018 BE law
Boskaart en betonstop: wat brengt de zomer?

Articles - Op een zucht van het zomerreces heeft de Vlaamse Minister van Omgeving toch nog een aantal stevige dossiers op haar bureau. Behalve de felbesproken boskaart en het aan de betonstop gelinkte instrumentendecreet, is het ook uitkijken naar een reactie op een aantal uitspraken van het Hof van Justitie over de milieueffectenbeoordeling van plannen en programma's. Een stand van zaken.

Read more

13.06.2018 NL law
B&W zijn niet bevoegd om een ontwerp verklaring van geen bedenkingen op te stellen in het kader van een projectomgevingsvergunning

Articles - De gemeenteraad is bevoegd tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) in het kader van een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik als bedoeld in artikel 2.12 lid 1 aanhef sub a en onder 3 Wabo (de projectomgevingsvergunning). Hoewel de bevoegdheid tot verlening van een dergelijke vergunning berust bij het college van burgemeester en wethouders, is het college niet bevoegd een ontwerpbesluit voor de vvgb voor te bereiden en ter inzage te leggen. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 9 mei 2018.

Read more

11.06.2018 BE law
Grondwettelijk Hof blaast warm en koud over planschadevergoeding

Short Reads - In een arrest van 7 juni 2018 heeft het Grondwettelijk hof de planschadevergoeding (opnieuw) overeind gehouden. Weliswaar erkent het Hof dat de berekeningswijze van de vergoeding onder bepaalde omstandigheden afbreuk doet aan de rechten van eigenaars, toch komt het volgens het Hof de decreetgever toe om een afwijkende berekeningswijze te voorzien. 

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring