Short Reads

Remboursement de frais propres à l'employeur

Remboursement de frais propres à l'employeur

Remboursement de frais propres à l'employeur

01.10.2015 BE law

Les travailleurs, expatriés dans des pays éloignés de la Belgique, ont la possibilité de rentrer toutes les deux semaines en Belgique pour voir leur famille.

Also available in Dutch.

Ces frais de retour dans leur pays de résidence sont considérés comme des dépenses propres à l'employeur, non-imposables dans le chef des travailleurs et déductibles pour les sociétés qui les exposent.

En date du 13 mai 2015, le Service des rulings a rendu une décision en matière de remboursement de frais propres à l'employeur. Dans certains cas particuliers, les frais de voyage, d'hôtel et de transport des membres de la famille d'un expatrié peuvent être considérés comme un remboursement de frais propres à l'employeur, ceci afin de limiter les déplacements des travailleurs et d'augmenter leur productivité. Il convient toutefois que l'ensemble des frais liés à la visite du conjoint et des enfants et/ou de leur séjour sur le lieu de mission ne soit pas supérieur à ceux qui auraient été exposés en cas de retour du travailleur en Belgique, conformément à la politique de dépenses de l'entreprise.

Team

Related news

03.07.2020 NL law
E-book NOW-2: Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Articles - Op 17 maart 2020 kondigde het kabinet het eerste noodpakket aan met steunmaatregelen om de economische gevolgen van de coronacrisis te dempen. Onderdeel van dit noodpakket zijn onder andere de Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (“NOW-1”) en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (“Tozo-1”).

Read more

02.07.2020 NL law
European Commission to pull the strings of foreign subsidies

Short Reads - The European Commission is adding powers to its toolbox to ensure a level playing field between European and foreign(-backed) companies active on the EU market. On top of merger control and Foreign Direct Investment screening obligations, companies may also need to account for future rules allowing scrutiny of subsidies granted by non-EU governments if those subsidies might distort the EU Single Market.

Read more

02.07.2020 NL law
De NOW 2: de overeenkomsten en verschillen ten opzichte van de eerste tranche

Short Reads - De Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (“NOW 2”) is op 25 juni 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. Vanaf 6 juli 2020 kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor een NOW 2-subsidie. In ons eerdere blog over de NOW zijn we uitgebreid ingegaan op de subsidierechtelijke aspecten van deze regeling. De NOW 2 sluit vanuit subsidierechtelijk perspectief in hoofdlijnen aan bij de eerste NOW (“NOW 1”). In de NOW 2 zijn er echter een aantal subsidieverplichtingen toegevoegd.

Read more

02.07.2020 NL law
Initiatiefnota ter bevordering internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen: komt er een brede due diligence-wetgeving voor bedrijven tegen slavernij en uitbuiting?

Short Reads - Op 17 juni 2020 hebben de ChristenUnie, SP, PvdA en GroenLinks een Initiatiefnota “Tegen slavernij en uitbuiting – een wettelijke ondergrens voor verantwoord ondernemen” (“Initiatiefnota”) bij de Tweede Kamer ingediend. Kort gezegd beogen de initiatiefnemers een brede due diligence-wetgeving met als doel het voorkomen en adresseren van daadwerkelijke en potentiële negatieve gevolgen voor, of schendingen van mensenrechten en milieu door het handelen van bedrijven.

Read more