Short Reads

La modération salariale pour 2015 et 2016

La modération salariale pour 2015 et 2016

La modération salariale pour 2015 et 2016

01.10.2015 BE law

Dans l’optique de la promotion de l’emploi et du renforcement de la compétitivité des entreprises belges face aux autres pays européens, le Gouvernement Michel a adopté la loi du 28 avril 2015 instaurant la marge maximale pour l’évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016.

Also available in Dutch.

La loi sur la norme salariale prévoit que la marge maximale pour l’évolution du coût salarial est fixée pour l’année 2015 à 0% et pour l’année 2016 à 0,5% de la masse salariale brute sans engendrer des coûts supplémentaires pour l’employeur. En outre, il est possible qu’en 2016, la marge salariale soit augmentée de 0,3% de la masse salariale nette sans coûts supplémentaires pour l’employeur.

Cela signifie qu’il faut faire attention à la distinction opérée entre d’une part la masse salariale brute et d’autre part la masse salariale en net (Loi du 28 avril 2015 instaurant la marge maximale pour l’évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016, M.B. 30 avril 2015).

Cette loi s’applique tant qu’au secteur privé qu’aux entreprises publiques économiques telles que visées par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Team

Related news

20.06.2018 NL law
Op weg naar één Europese spoorwegruimte: de aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan het Europese recht

Articles - Het zogenaamde 'Vierde Spoorwegpakket' zal belangrijke gevolgen hebben voor de Europese spoorwegruimte. De Nederlandse regering maakt goede vaart met de aanpassing van het nationale recht aan de eisen die uit het Vierde Spoorwegpakket voortvloeien. Inmiddels is een daartoe strekkend wetsvoorstel aanhangig bij de Tweede Kamer. De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft eind vorige maand het verslag van haar bevindingen ten aanzien van het wetsvoorstel uitgebracht.

Read more

20.06.2018 NL law
Naar een volwaardig recht op toegang tot de rechter en een eerlijk proces onder het EVRM?

Articles - Het recht op een toegang tot de rechter en een eerlijk proces van artikel 6 EVRM is één van de hoekstenen van dit verdrag. Naast strafzaken en zaken over bestuurlijke boetes vallen de meeste andere geschillen onder het toepassingsbereik van deze bepaling. Dit omdat er volgens de autonome Straatsburgse uitleg al snel sprake is van een geschil over de vaststelling van ‘civil rights and obligations’ als bedoeld in artikel 6 EVRM.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring