Short Reads

La bonification pour diplôme dans le secteur public supprimée

La bonification pour diplôme dans le secteur public supprimée

La bonification pour diplôme dans le secteur public supprimée

01.10.2015 BE law

L’accord de Gouvernement du 9 octobre 2014 a également apporté des modifications au régime des pensions des fonctionnaires.

Also available in Dutch.

Actuellement, dans le régime de pension des fonctionnaires, la bonification pour diplôme est prise en compte pour calculer la durée minimale de carrière requise pour avoir droit à une pension anticipée et pour le calcul du montant de la pension. Ceci n'est pas le cas dans le régime de pension des travailleurs salariés et des indépendants.

En vue de la harmonisation des conditions de durée de carrière pour avoir droit à une pension anticipée entre les différents régimes de pension, la loi du 28 avril 2015 vise à supprimer progressivement, dans le régime des fonctionnaires, la bonification pour diplôme pour la détermination du droit à la pension à partir de 2016.

Cette mesure ne concerne pas le calcul de la pension. La bonification pour diplôme sera totalement supprimée pour les pensions qui prennent cours à partir du 1er janvier 2030. Un régime de transition est prévu pour les pensions qui prennent cours entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2029.

En fonction de la durée des études liée au diplôme, la bonification sera réduite de 4, 5 ou 6 mois par an pour les pensions qui prennent cours à partir du 1er janvier 2016. (Loi du 28 avril 2015 portant des dispositions concernant les pensions du secteur public, M.B.13 mai 2015)

Team

Related news

16.09.2020 NL law
Het bonus- en dividendverbod bij een beroep op de NOW-subsidie

Articles - De vraag of het gerechtvaardigd is om bonussen en dividend in corona crisistijd uit te keren, is een actueel maatschappelijk thema. Dit geldt in het bijzonder voor ondernemingen die een beroep doen op staatssteun, waaronder de huidige loonkostensubsidieregeling ingevolge de Tijdelijke noodmaat regel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (de “NOW”).

Read more

16.09.2020 NL law
Belanghebbende in het omgevingsrecht: een steeds hogere drempel?

Short Reads - De Afdeling hanteert sinds enige jaren een vaste jurisprudentielijn ten aanzien van het belanghebbende-begrip in het omgevingsrecht. Het uitgangspunt daarbij is dat iemand die rechtstreeks feitelijke gevolgen ondervindt van een activiteit belanghebbende is, tenzij ‘gevolgen van enige betekenis’ ontbreken. De lat om aan dit criterium te voldoen lijkt steeds hoger te liggen. Wordt de toegang tot de bestuursrechter daardoor bemoeilijkt, en zo ja: is die beperking te rechtvaardigen?

Read more