Short Reads

Augmentation du bonus à l'emploi social à partir du 1er août 2015

Augmentation du bonus à l'emploi social à partir du 1er août 2015

Augmentation du bonus à l'emploi social à partir du 1er août 2015

01.10.2015 BE law

Afin de compenser l’effet du saut d’index sur le pouvoir d’achat des travailleurs ayant un bas salaire, une réduction supplémentaire des charges a été accordée par le biais d’une augmentation du bonus à l’emploi.

Also available in Dutch.

La réduction de cotisations sociales personnelles devient moins importante en fonction de l’augmentation du salaire. (art. 33-34 Loi-programme du 10 août 2015, M.B. 18 août 2015, Arrêté royal du 16 septembre 2015, M.B. 29 septembre 2015)

 Employés
S (Salaire mensuel de reference à 100% en EUR) R (Montant de base en EUR)
≤ 1.546,87  189,98
 > 1.546,87 et ≤ 2.413,00  189,98 - (0,2193 x (S - 1.546,87))
 > 2.413,00  0
 Ouvriers
 S (Salaire mensuel de reference à 100% en EUR)  R (Montant de base en EUR)
 ≤ 1.546,87  205,18
 > 1.546,87 et ≤ 2.413,00  205,18 - (0,2369 x (S -1.546,87))
 > 2.413,00  0

 

Team

Related news

24.09.2020 BE law
Stibbe hosts a webinar on dawn raids organised by IBJ/IJE

Seminar - On 24 September 2020, several Stibbe lawyers ​​​​​explain the rights and obligations of companies when confronted with announced or unannounced raids. What do to when, for example, tax authorities, the competition authorities, police services or a bailiff are at your doorstep?

Read more

16.09.2020 NL law
Belanghebbende in het omgevingsrecht: een steeds hogere drempel?

Short Reads - De Afdeling hanteert sinds enige jaren een vaste jurisprudentielijn ten aanzien van het belanghebbende-begrip in het omgevingsrecht. Het uitgangspunt daarbij is dat iemand die rechtstreeks feitelijke gevolgen ondervindt van een activiteit belanghebbende is, tenzij ‘gevolgen van enige betekenis’ ontbreken. De lat om aan dit criterium te voldoen lijkt steeds hoger te liggen. Wordt de toegang tot de bestuursrechter daardoor bemoeilijkt, en zo ja: is die beperking te rechtvaardigen?

Read more

16.09.2020 NL law
Het bonus- en dividendverbod bij een beroep op de NOW-subsidie

Articles - De vraag of het gerechtvaardigd is om bonussen en dividend in corona crisistijd uit te keren, is een actueel maatschappelijk thema. Dit geldt in het bijzonder voor ondernemingen die een beroep doen op staatssteun, waaronder de huidige loonkostensubsidieregeling ingevolge de Tijdelijke noodmaat regel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (de “NOW”).

Read more