Articles

Overgangsrecht. Activiteitenbesluit en inrichting

Overgangsrecht. Activiteitenbesluit en inrichting

Overgangsrecht. Activiteitenbesluit en inrichting

01.11.2015 NL law

Op 28 oktober 2015 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak over op welke wijze het overgangsrecht van het Activiteitenbesluit over geluid (artikel 6.12 Activiteitenbesluit (oud)), moet worden uitgelegd. Valérie van 't Lam bespreekt deze uitspraak in en noot. 

Deze noot is gepubliceerd in M en R (Milieu en Recht) 2016/61.

Lees het volledige artikel. 

Related news

11.05.2018 BE law
Bodemattest als opschortende voorwaarde: Hof van Cassatie staat dit gedeeltelijk toe

Articles - In een arrest van 22 maart 2018 schept het Hof van Cassatie enige klaarheid over het gebruik van opschortende voorwaarden die gaan over de informatieplicht met betrekking tot de bodem van een onroerend goed. Het principe van de opschortende voorwaarde gekoppeld aan het verkrijgen van een bodemattest wordt aanvaard, maar de uitwerking dient in lijn te zijn met de doelstelling van het Bodemdecreet.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring