Articles

Transitional regime available for group finance companies

Transitional regime available for group finance companies

Transitional regime available for group finance companies

01.07.2015 NL law

Group finance companies are exempt from the requirement to obtain a banking licence provided that the conditions laid down in Section 3:2 of the Dutch Financial Supervision Act are met. These finance companies attract funding in the market and lend the proceeds to their group companies. 

Section 3:2 of the Dutch Financial Supervision Act was amended at the beginning of the year, which led to clarification of the conditions. In addition, the exemption no longer applies if the main business of the group is providing financing to third parties. A transitional regime applies to companies that attracted funding in the market prior to 1 January 2015.

Background

A transitional regime has been created in relation to the amended rules for group finance companies. The transitional regime is available for agreements entered into before 1 January 2015. The old Section 3:2 of the Dutch Financial Supervision Act (Wet op het financieel toezicht, the “Wft”) continues to apply to agreements on attracting transferable debt securities from the public in accordance with Chapter 5.1 of the Wft, which were entered into before 1 January 2015. Chapter 5.1 of the Wft contains the implementation of the EU Prospectus Directive.

Furthermore, group finance companies with their statutory seat in the Netherlands that relied on the exemption set out in the old Section 3:2 Wft and were exempted from prudential supervision prior to 1 January 2015 do not need to obtain a banking licence.  

These group finance companies must now demonstrate that they comply with the conditions laid down in Section 3:2 Wft within six months of the Financial Markets Amendment Act 2015 (Wijzigingswet financiële markten 2015) coming into effect . Group finance companies that fail to comply with this requirement must obtain a banking licence.

Relevance

The banking licence exemption is frequently used by group finance companies. This development is relevant, for example, to group finance companies that are part of a group whose main business is providing financing to third parties. Group finance companies that attracted funds from the public as funding for a licensed bank in the group can no longer make use of the exemption.

Having said this, the Dutch Central Bank has confirmed that group finance companies that comply with the conditions of the previous and current Section 3:2 Wft are not required to take any action and do not need to notify the Dutch Central Bank. They will only have to demonstrate that they comply with the conditions laid down in Section 3:2 Wft upon request of the Dutch Central Bank.

An exemption from the requirement to obtain a banking licence is available if a group finance company attracts funding from the public provided that:

  1. funding is obtained through the issuance of transferable debt securities in accordance with Chapter 5.1 Wft;
  2. at least 95% of the proceeds are extended to group companies;
  3. the main business of the group does not consist of providing financing to third parties; and
  4. the obligations of the finance companies are guaranteed by (i) a parent guarantee, (ii) a keep-well agreement issued by the parent, or (iii) a  bank guarantee.

If a parent guarantee or a keep-well agreement is issued, the parent company must further ensure that a group finance company is in a position to satisfy its obligations to pay the repayable funds it has attracted from the public. Although there is little guidance on this requirement set out in Section 3:2(2) Wft, it appears to be a best efforts obligation for the parent company to check whether or not the subsidiary will be able to meet its obligations prior to providing a guarantee. It follows from Section 3:2(2) Wft that this condition is, in any event, met when a bank guarantee is provided. Even though group finance companies that comply with the previous and current conditions of Section 3:2 Wft are not required to pro-actively approach DNB, careful monitoring of compliance with the conditions for the exemption remains important. 

Related news

29.09.2020 NL law
Variabele rente in LMA-documentatie na de benchmarktransitie

Short Reads - Er is de laatste tijd veel te horen en te lezen geweest over de benchmarktransitie (voor een beknopte beschrijving van die transitie verwijs ik graag naar mijn artikel van 7 augustus 2020). Het artikel dat u nu leest gaat over een deelonderwerp van de benchmarktransitie, namelijk over de (verwachte) wijzigingen in de berekening van variabele rente onder de (aangepaste) LMA Recommended Form documentatie voor LIBOR-leningen.

Read more

28.08.2020 NL law
Loan Market Association publiceert aanvulling op bestaande Revised Replacement of Screen Rate Clause in reactie op aanbeveling van Working Group on Sterling Risk-Free Reference Rates

Short Reads - In het kader van de rentebenchmarktransitie (voor uitleg en achtergrond, zie mijn vorige publicatie van augustus 2020) heeft de Loan Market Association (LMA) in mei 2018 een zogenaamde 'Replacement of Screen Rate Clause' gepubliceerd die partijen in hun op door de LMA ontwikkelde standaarddocumentatie gebaseerde kredietovereenkomsten kunnen opnemen.

Read more

01.09.2020 NL law
Toezichthouders aan de poort

Articles - Het kan iedere financiële onderneming overkomen: in de bus vindt men een verzoek om informatie te verstrekken aan een van  de financiële toezichthouders, De Nederlandsche Bank (DNB) of de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Een dergelijk verzoek leidt al snel tot onrust binnen de onderneming. Ingrid Viertelhauzen en Maciek Bednarski bespreken de reikwijdte van de inlichtingenbevoegdheid en plaatsen hier enkele kanttekeningen bij.

Read more

10.08.2020 NL law
ISDA kondigt publicatie van Adjusted RFRs, wijziging van de 2006 Definitions en IBOR Fallback Protocol aan

Short Reads - In twee in juli verschenen persberichten kondigt ISDA (i) de aanvang van de berekening en publicatie door Bloomberg van zogenaamde 'Fallback Rates' voor een aantal bestaande IBORs en (ii) de voorgenomen publicatie door ISDA van gewijzigde 'rate options' in de 2006 Definitions en het langverwachte IBOR Fallback Protocol aan.

Read more

01.09.2020 NL law
Handhavingsbesluiten van financiële toezichthouders bestuursrechtelijk aanvechten

Articles - Financiële toezichthouders (Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM)) hebben een breed arsenaal aan formele sancties en informele maatregelen tot hun beschikking om normconform gedrag bij marktpartijen te bewerkstelligen. Voorbeelden daarvan zijn: een last onder dwangsom, een bestuurlijke boete, een aanwijzing, een waarschuwing, een normoverdragend gesprek en de publicatie van sancties.

Read more

21.07.2020 NL law
Financiële sector moet klimaatrisico’s bespreken met klanten

Short Reads - Financiële instellingen moeten in gesprekken met klanten aandacht besteden aan klimaatrisico’s. Bij zakelijke klanten met name over de mogelijke impact van klimaatrisico’s op hun bedrijfsvoering en bij hypotheekeigenaren bijvoorbeeld over de verduurzaming van hun woning. Ook in het licht van het Klimaatcommitment van de financiële sector is dit van belang. Dit blijkt uit een bloemlezing van acht Nederlandse financiële instellingen, verenigd onder het Platform voor Duurzame financiering.

Read more