Articles

Dutch Implementing Act pursuant to the Single Supervisory Mechanism Regulation

Dutch Implementing Act pursuant to the Single Supervisory Mechanism Regulation

Dutch Implementing Act pursuant to the Single Supervisory Mechanism Regulation

01.07.2015 NL law

On 12 June 2015, legislation implementing the 'European Union Single Supervisory Mechanism Regulation no. 1024/2013', also known as the SSM Regulation, entered into force in the Netherlands. 

The SSM Regulation became effective on 4 November 2014 and created a single supervisor for the prudential supervision of banks: the European Central Bank. The division of tasks and responsibilities between the European Central Bank and the Dutch supervisory authorities DNB and the AFM are now implemented in the Dutch Financial Supervision Act, even though the changes do not include material deviations from the SSM Regulation.

Background

The European banking union consists of three pillars: (i) the Single Supervisory Mechanism pursuant to the SSM Regulation, (ii) the single resolution mechanism, and (iii) a European deposit guarantee scheme. Under the SSM Regulation, the supervision of banks in the Euro area has become a shared responsibility of the European Central Bank (the "ECB") and the national supervisory authorities. The purpose of the recent changes is to document the division of tasks between the ECB, the Dutch Central Bank ("DNB") and also, to a lesser extent, the Netherlands Authority for the Financial Markets (the "AFM"), and to facilitate the cooperation between the ECB, DNB and the AFM.

Amendments

The two main amendments concern the banking licences and declarations of no-objection. The ECB has direct supervisory competence in respect of credit institutions, financial holding companies, mixed financial holding companies established in participating Member States (including granting or revoking banking licences), and branches in participating Member States of credit institutions established in non-participating Member States that are significant. With respect to the declaration of no-objection for an equity interest or a degree of control where 10% or more is held in Dutch banks, prior approval from the ECB is required. However, the applicant must submit the application to the DNB; which is responsible for preparing a draft decision.

Other amendments relate to reducing the regulatory burdens for branch offices and minor amendments to the consolidated supervision.

Practice

In practice, the ECB may request DNB's assistance in the preparation and exercise of its duties. The latest legislation therefore includes provisions for the DNB to appoint authorized persons to perform these tasks.

Related news

01.09.2020 NL law
Toezichthouders aan de poort

Articles - Het kan iedere financiële onderneming overkomen: in de bus vindt men een verzoek om informatie te verstrekken aan een van  de financiële toezichthouders, De Nederlandsche Bank (DNB) of de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Een dergelijk verzoek leidt al snel tot onrust binnen de onderneming. Ingrid Viertelhauzen en Maciek Bednarski bespreken de reikwijdte van de inlichtingenbevoegdheid en plaatsen hier enkele kanttekeningen bij.

Read more

10.08.2020 NL law
ISDA kondigt publicatie van Adjusted RFRs, wijziging van de 2006 Definitions en IBOR Fallback Protocol aan

Short Reads - In twee in juli verschenen persberichten kondigt ISDA (i) de aanvang van de berekening en publicatie door Bloomberg van zogenaamde 'Fallback Rates' voor een aantal bestaande IBORs en (ii) de voorgenomen publicatie door ISDA van gewijzigde 'rate options' in de 2006 Definitions en het langverwachte IBOR Fallback Protocol aan.

Read more

01.09.2020 NL law
Handhavingsbesluiten van financiële toezichthouders bestuursrechtelijk aanvechten

Articles - Financiële toezichthouders (Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM)) hebben een breed arsenaal aan formele sancties en informele maatregelen tot hun beschikking om normconform gedrag bij marktpartijen te bewerkstelligen. Voorbeelden daarvan zijn: een last onder dwangsom, een bestuurlijke boete, een aanwijzing, een waarschuwing, een normoverdragend gesprek en de publicatie van sancties.

Read more

21.07.2020 NL law
Financiële sector moet klimaatrisico’s bespreken met klanten

Short Reads - Financiële instellingen moeten in gesprekken met klanten aandacht besteden aan klimaatrisico’s. Bij zakelijke klanten met name over de mogelijke impact van klimaatrisico’s op hun bedrijfsvoering en bij hypotheekeigenaren bijvoorbeeld over de verduurzaming van hun woning. Ook in het licht van het Klimaatcommitment van de financiële sector is dit van belang. Dit blijkt uit een bloemlezing van acht Nederlandse financiële instellingen, verenigd onder het Platform voor Duurzame financiering.

Read more

28.08.2020 NL law
Loan Market Association publiceert aanvulling op bestaande Revised Replacement of Screen Rate Clause in reactie op aanbeveling van Working Group on Sterling Risk-Free Reference Rates

Short Reads - In het kader van de rentebenchmarktransitie (voor uitleg en achtergrond, zie mijn vorige publicatie van augustus 2020) heeft de Loan Market Association (LMA) in mei 2018 een zogenaamde 'Replacement of Screen Rate Clause' gepubliceerd die partijen in hun op door de LMA ontwikkelde standaarddocumentatie gebaseerde kredietovereenkomsten kunnen opnemen.

Read more