Inside Stibbe

Stibbe promotes one new partner and five new counsels

Stibbe promotes one new partner and five new counsels

Stibbe promotes one new partner and five new counsels

14.01.2015

Benelux firm Stibbe has appointed Job van Hooff as partner from 1 January 2015.
Joannes de Bont,  Nicolas Roland, Maarten Van Staeyen, Anne-Marie Nicolas and Jean-Marc Delcour, have been appointed as counsel.

The Amsterdam office of Stibbe has further strengthened its Commercial Litigation Group with the appointment of Job van Hooff as partner in the Restructuring & Insolvency group. Job started his career at Stibbe more than a decade ago. He focuses on complex insolvency matters, often relating to situations in an international context.

The Amsterdam Banking & Finance practice is boosted by the promotion of Joannes de Bont to counsel from 1 January 2015.

Derk Lemstra, Managing Partner of Stibbe Amsterdam, says "The appointment of Job to partner and the promotion of Joannes to counsel confirms our ambition to retain our strong position in Restructuring & Insolvency and Banking & Finance. Their broad experience and capabilities will help us to give our clients the best possible solutions in their area of expertise."

In our other Benelux offices, we continue to expand our practices as well. Our Luxembourg office saw the promotion of Jean-Marc Delcour (Finance) to counsel as well as the arrival of finance lawyer Anne-Marie Nicolas as counsel. They contribute to the further development of our Finance practice in Luxembourg. In Brussels, two lawyers have been promoted to counsel as of 1 January 2015: Nicolas Roland (TMT) and Maarten van Staeyen (Corporate and M&A). Nicolas will divide his time between the Brussels and Luxembourg offices, given the increased demand of our Luxembourg clients for TMT related legal assistance. He will also focus on coaching and training junior lawyers of the TMT group in both offices. Maarten will further enrich our Brussels Corporate practice group with his broad knowledge and expertise in M&A, private equity, and other corporate matters in a wide range of sectors.

 

Team

Related news

16.07.2021 NL law
Werkingsduur Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid verlengd tot 1 augustus 2021

Short Reads - De vervaldatum van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid (“de Tijdelijke wet”) is bij Koninklijk Besluit vastgesteld op 1 augustus 2021. Naar verwachting wordt de werkingsduur van de Tijdelijke wet verlengd tot 1 oktober 2021. Echter, dit is pas zeker als er een nieuw verlengingsbesluit in het Staatsblad wordt gepubliceerd. 

Read more

16.07.2021 NL law
Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ingediend

Short Reads - Op 23 april 2021 is het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies samen met de memorie van toelichting ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel vloeit voort uit de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Het doel van de richtlijn is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

Read more

15.07.2021 NL law
Consultatie Wet toekomst accountancysector gepubliceerd

Short Reads - Op 9 juli 2021 is een consultatieversie van het voorstel voor de Wet toekomst accountancysector (het “Voorstel”) gepubliceerd. Het Voorstel bevat maatregelen die beogen de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren. Met het Voorstel wordt mede uitvoering gegeven aan het eerder geuite voornemen van de Minister van Financiën om enkele aanbevelingen uit het rapport van de Commissie toekomst accountancysector (“Cta”) te zullen opvolgen.

Read more

16.07.2021 NL law
Wet verruiming van mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen in het Staatsblad gepubliceerd

Short Reads - De Wet verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen is op 1 juli 2021 in het Staatsblad gepubliceerd en treedt op 1 januari 2022 in werking. De wetgever beoogt met de nieuwe regeling de mogelijkheden uit te breiden om in te grijpen bij rechtspersonen waarvan het doel of de activiteiten in strijd zijn met de openbare orde en die daarmee de samenleving bedreigen.

Read more

13.07.2021 NL law
Voortgang wetsvoorstel inzake evenwichtige man/vrouwverhouding

Short Reads - Op 11 februari 2021 is het wetsvoorstel inzake evenwichtige man/vrouwverhouding aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel introduceert een wettelijk diversiteitsquotum voor RvC’s van beursvennootschappen. Daarnaast moeten grote NV’s en BV’s ambitieuze en passende doelen in de vorm van een streefcijfer vaststellen om genderdiversiteit in het bestuur, RvC en senior management te bevorderen.

Read more