Short Reads

Les nouveaux seuils européens des marchés publics à partir du 1er janvier 2016

Les nouveaux seuils européens des marchés publics à partir du 1er janvier 2016

Les nouveaux seuils européens des marchés publics à partir du 1er janvier 2016

18.12.2015 BE law

Les règlements qui modifient les seuils européens d'application pour les procédures de passation des marchés à partir du 1er janvier 2016 sont publiés dans le Journal officiel européen du 25 novembre 20151 et du 16 décembre 20152. Les nouveaux seuils sont applicables pour la période 2016-2017.

Also available in Dutch.

Les nouveaux montants ne sont pas seulement applicables aux nouvelles Directives 2014/24/UE (Secteurs classiques), 2014/25/UE (Secteurs spéciaux) et 2014/23/UE (Concessions). Vu que les Etats membres ont le temps jusqu’au 18 avril 2016 au plus tard pour transposer les nouvelles directives sur les marchés publics dans leur droit national, les seuils sont également ajustés dans les directives actuelles 2004/18/UE et 2004/17/UE.  

Ci-dessous vous trouverez un aperçu de l’application de ces seuils par type de marché:

1.Marchés de travaux 

Niveau belge

Secteurs classiques

Secteurs spéciaux

Secteurs spéciaux soumis à un régime ordinaire

Secteurs spéciaux soumis à un régime spécial

Publication obligatoire au Bulletin des Adjudications

Montant estimé inférieur à 5.225.000 EUR (hors TVA)

Montant estimé inférieur à 5.225.000 EUR (hors TVA)

(pas d’obligation)

 

Niveau européen

Secteurs classiques

Secteurs spéciaux

Secteurs spéciaux soumis à un régime ordinaire

Secteurs spéciaux soumis à un régime spéciale

Publication obligatoire au Journal officiel de l’Union européenne et au Bulletin des Adjudications

Montant estimé égal ou supérieur à 5.225.000 EUR (hors TVA)

Montant estimé égal ou supérieur à 5.225.000 EUR (hors TVA)

Montant estimé égal ou supérieur à 5.225.000 EUR (hors TVA)

2. Marchés de fournitures

Niveau belge

Secteurs classiques

Secteurs spéciaux

Secteurs spéciaux soumis à un régime ordinaire

Secteurs spéciaux soumis à un régime spécial

Publication obligatoire au Bulletin des Adjudications

Montant estimé inférieur à 209.000 EUR (hors TVA)3

Montant estimé inférieur à 418.000 EUR (hors TVA)

(pas d’obligation)

 

Niveau européen

Secteurs classiques

Secteurs spéciaux

Secteurs spéciaux soumis à un régime ordinaire

Secteurs spéciaux soumis à un régime spécial

Publication obligatoire au Journal officiel de l’Union européenne et au Bulletin des Adjudications

Montant estimé égal ou supérieur à 209.000 EUR (hors TVA)4

Montant estimé égal ou supérieurs à 418.000 EUR (hors TVA)

Montant estimé égal ou supérieur à 418.000 EUR (hors TVA)

3. Marchés de services

Niveau belge

Secteurs classiques

Secteurs spéciaux

Secteurs spéciaux soumis à un régime ordinaire

Secteurs spéciaux soumis à un régime spécial

Publication obligatoire au Bulletin des Adjudications

Montant estimé inférieur à 209.000 EUR (hors TVA)5

Montant estimé inférieur à 418.000 EUR (hors TVA)

_

 

Niveau européen

Secteurs classiques

Secteurs spéciaux

Secteurs spéciaux soumis à un régime ordinaire

Secteurs spéciaux soumis à un régime spécial

Publication obligatoire au Journal officiel de l’Union européenne et au Bulletin des Adjudications

Montant estimé égal ou supérieur à 209.000 EUR (hors TVA)6

Montant estimé égal ou supérieur à 418.000 EUR (hors TVA)

Montant estimé égal ou supérieur à 418.000 EUR (hors TVA)

Notes de bas de page

 1. Règlement délégué (UE) 2015/2170 de la Commission du 24 novembre 2015 modifiant la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés, Règlement délégué (UE) 2015/2171 de la Commission du 24 novembre 2015 modifiant la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés et Règlement délégué (UE) 2015/2172 de la Commission du 24 novembre 2015 modifiant la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés
 2. Règlement (UE) 2015/2342 de la Commission du 15 décembre 2015 modifiant la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés et Règlement (UE) 2015/2341 de la Commission du 15 décembre 2015 modifiant la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés
 3. Pour l’autorité centrale, le seuil est fixé à 135.000 EUR
 4. Pour l’autorité centrale, le seuil est fixé à 135.000 EUR
 5. Pour l’autorité centrale, le seuil est fixé à 135.000 EUR, à l’exception des services énumérés ci-dessous dont le montant est fixé à 209.000 EUR:
  - les services de télécommunications;
  - les services de recherches et de développement;
  - les services repris à l’annexe IIB
 6. Pour l’autorité centrale, le seuil est fixé à 135.000 EUR, à l’exception des services énumérés ci-dessous dont le montant est fixé à 209.000 EUR:
  - les services de télécommunications;
  - les services de recherches et de développement;
  - les services repris à l’annexe IIB

Related news

08.03.2018 NL law
Een verplichting tot het aangaan van een samenwerkingsverband in een aanbestedingsprocedure

Short Reads - Eind 2017 oordeelde de voorzieningenrechter dat het een aanbestedende dienst vrij staat om verschillende opdrachten te clusteren, waardoor geïnteresseerde zorgaanbieders worden gedwongen met een samenwerkingsverband in te schrijven. Volgens de voorzieningenrechter dient een aanbestedende dienst tot op zekere hoogte zelf te bepalen op welke wijze een opdracht in de markt wordt gezet.

Read more

08.02.2018 NL law
Elektronische ondertekening van documenten bij aanbestedingen

Short Reads - Eind 2017 oordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag over de vraag of de ondertekening van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) door een inschrijver voldeed aan de door de aanbestedende dienst (Rijkswaterstaat) vereiste gekwalificeerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau IV ('PKIoverheid certificaat' of 'EU Qualified certificaat'). Volgens de voorzieningenrechter was dit niet het geval en is de inschrijver terecht ongeldig verklaard

Read more

05.03.2018 EU law
Update: Nederlandse woningcorporaties volgens Europese Commissie aanbestedingsplichtig

Short Reads - (geactualiseerd op 05/03/2018) De Europese Commissie (de Commissie) heeft de eerste stap gezet in een inbreukprocedure tegen Nederland (op voet van artikel 258 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)). Volgens de Commissie moeten de Nederlandse woningcorporaties op grond van de Aanbestedingsrichtlijn 2014/24/EG (in Nederland omgezet in de Aanbestedingswet 2012) worden aangemerkt als "aanbestedende diensten". Dat zou betekenen dat woningcorporaties aanbestedingsplichtig zijn.

Read more

07.02.2018 BE law
De Raad van State verduidelijkt het gebruik van de beoordelingsmethodiek door de aanbestedende dienst

Articles - De RvS verduidelijkt het gebruik van de beoordelingsmethode bij opdrachten die worden gegund obv meerdere gunningscriteria. Zo is vereist dat de beoordelingsmethode voor de opening van de offertes wordt vastgesteld. Afwijking hiervan is slechts mogelijk als de aanbestedende overheid aantoonbare redenen kan opwerpen die de a posteriori vaststelling rechtvaardigen. In beide gevallen is voorafgaande bekendmaking van de beoordelingsmethode aan de inschrijvers evenmin vereist, maar dit mag niet leiden tot een a posteriori wijziging van de gunningscriteria / relatieve gewicht.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring