Short Reads

Consultation Modernization bankruptcy proceedings

Consultation Modernization bankruptcy proceedings

Consultation Modernization bankruptcy proceedings

23.12.2015 NL law

On 2 December 2015 the draft bill on modernization of bankruptcy proceedings entered into public consultation. The bill is part of the Dutch legislative programme to improve and modernize bankruptcy law, known as Wetgevingsprogramma Herijking faillissementsrecht in the Netherlands.

 

  1. the bankruptcy proceedings will be brought more in line with technological developments and possibilities of the digital age. Provisions that preclude the use of electronic communication will be changed so that meetings can take place over the internet and vital information can be distributed digitally;
  2. with the aim of improving the management of the assets of the bankrupt and the acceleration of the settlement of the bankruptcy, a tighter deadline for the submission of claims by creditors will be introduced;
  3. the proposal provides more customization possibilities in bankruptcy. One of those possibilities is that the bankruptcy judge will decide whether and when there will be a creditors’ meeting;
  4. finally, the proposal contributes to further specialization in the Judiciary and supports the legislative process, through a new advisory Insolvency Board which can advise on bankruptcy policy and application of the Bankruptcy Act in practice.

According to the Minister of Security and Justice, the measures proposed in the context of digitization will connect as much as possible with the KEI programme. For more information about this programme see the previously published blog KEI: Digitization of the justice system.

In line with the KEI programme, the bill will facilitate and promote the use of digital tools during bankruptcy proceedings. Easily accessible digital information will enable creditors to respond more quickly to a bankruptcy of a debtor.

The consultation period runs until 1 March 2016. Reactions to the bill must be given before the consultation period expires. Judges, trustees, lawyers, entrepreneurs and consumers belong to the target group of the proposal, but everyone is free to respond.

The post “Consultation Modernization bankruptcy proceedings” is a post of www.stibbeblog.nl.

 

Team

Related news

04.05.2018 NL law
De benoeming van de accountant revisited

Articles - Een in 2012 aan de accountantsproblematiek gewijd themanummer het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht  – uitgebracht onder de titel: ‘Accountants onder vuur’ – bevat een mooie, relativerende bijdrage van Huizink over de ‘benoeming’ van de accountant. Huizink plaatste de ook toen al actuele discussie over de wijze waarop de opdrachtverlening aan de accountant moet plaatsvinden in vennootschapsrechtelijk perspectief.

Read more

17.04.2018 BE law
“Class action” (vordering tot collectief herstel) voor sjoemelsoftware ontvankelijk en keuze voor opt-out systeem

Short Reads - Bij vonnis van 18 december 2017 verklaarde de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel de rechtsvordering tot collectief herstel op grond van boek XVII van het Wetboek Economisch Recht (‘WER’) betreffende sjoemelsoftware voor bepaalde voertuigen ontvankelijk[1] (de ‘Groepsvordering’).

Read more

17.04.2018 BE law
Recevabilité de la « class action » (l’action en réparation collective) concernant des logiciels trafiqués et choix d’un système d’opt-out

Short Reads - Par jugement du 18 décembre 2017, le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a déclaré recevable l’action en réparation collective sur la base du livre XVII du Code de droit économique (« CDE ») concernant des logiciels trafiqués installés sur des voitures[1] (l’« Action Collective »). Dans ce contexte, le Tribunal a choisi le système dit d’opt-out. 

Read more

20.04.2018 NL law
Robbert Jan van der Weijden speaks at Business and Law Research Centre (Onderzoekzoekcentrum Onderneming & Recht) Symposium

Speaking slot - On 20 April 2018, Robbert Jan van der Weijden will speak at the Business and Law Research Centre Symposium on innovative private law. Various speakers will discuss the consequences of technological developments for Dutch commercial law and Robbert Jan will focus on innovative property law. 

Read more

13.04.2018 NL law
Motiveringsplicht van de civiele rechter bij een afwijkend tuchtrechtelijk oordeel

Articles - Soms zit rechtsontwikkeling in een klein hoekje. In zijn arrest van 22 september 2017 lijkt de Hoge Raad de motiveringsplicht voor de civiele rechter bij afwijkende medische tuchtrechtelijke oordelen door te trekken naar afwijkende tuchtrechtelijke oordelen in het algemeen. In dit artikel wordt ingegaan op dit arrest en wordt toegelicht op welk spanningsveld de civiele rechter zich begeeft als sprake is van een eerder (afwijkend) tuchtrechtelijk oordeel dat een partij ter ondersteuning van een standpunt in een civiele procedure inbrengt.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring