Inside Stibbe

Stibbe wins IFLR 1000 Belgian Law Firm of the Year Award

Stibbe wins IFLR 1000 Belgian Law Firm of the Year Award

Stibbe wins IFLR 1000 Belgian Law Firm of the Year Award

17.04.2015 BE law

Brussels, 17 April 2015 – International Financial Law Review’s IFLR1000, the guide to the world's leading financial law firms has named Benelux firm Stibbe "Law Firm of the Year 2015" in Belgium. At a ceremony held at London's Grosvenor House, Wouter Ghijsels, partner in the Brussels office, accepted the award on behalf of the firm.

Based on interviews with finance lawyers in private practice and in-house counsel at a variety of financial institutions, IFLR1000 ranks Belgian law firms in the following areas: Banking and Finance, Capital Markets, and Mergers and Acquisitions. During yesterday’s ceremony our Amsterdam office also received the Equity Deal of the Year award for their involvement in the Euronext IPO.

After the Chambers Europe Award for Excellence for Belgium that Stibbe received in 2014 and the Chambers Europe Award for Excellence for the Netherlands that Stibbe received in 2013, this year’s IFLR award is yet another acknowledgement of the unique market position of our Brussels office. It also confirms the relevance of Stibbe’s strategy to focus on high-quality pragmatic advice with an integrated multidisciplinary approach.

Managing Partner Jan Peeters says: “We are delighted that the quality of our corporate and finance team has been recognised by IFLR1000.  The award really demonstrates Stibbe's breadth and depth in these increasingly important areas of law.”

Stibbe wins IFLR 1000 Belgian Law Firm of the Year 2015 Award

Team

Related news

16.07.2021 NL law
Werkingsduur Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid verlengd tot 1 augustus 2021

Short Reads - De vervaldatum van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid (“de Tijdelijke wet”) is bij Koninklijk Besluit vastgesteld op 1 augustus 2021. Naar verwachting wordt de werkingsduur van de Tijdelijke wet verlengd tot 1 oktober 2021. Echter, dit is pas zeker als er een nieuw verlengingsbesluit in het Staatsblad wordt gepubliceerd. 

Read more

16.07.2021 NL law
Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ingediend

Short Reads - Op 23 april 2021 is het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies samen met de memorie van toelichting ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel vloeit voort uit de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Het doel van de richtlijn is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

Read more

15.07.2021 NL law
Consultatie Wet toekomst accountancysector gepubliceerd

Short Reads - Op 9 juli 2021 is een consultatieversie van het voorstel voor de Wet toekomst accountancysector (het “Voorstel”) gepubliceerd. Het Voorstel bevat maatregelen die beogen de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren. Met het Voorstel wordt mede uitvoering gegeven aan het eerder geuite voornemen van de Minister van Financiën om enkele aanbevelingen uit het rapport van de Commissie toekomst accountancysector (“Cta”) te zullen opvolgen.

Read more

16.07.2021 NL law
Wet verruiming van mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen in het Staatsblad gepubliceerd

Short Reads - De Wet verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen is op 1 juli 2021 in het Staatsblad gepubliceerd en treedt op 1 januari 2022 in werking. De wetgever beoogt met de nieuwe regeling de mogelijkheden uit te breiden om in te grijpen bij rechtspersonen waarvan het doel of de activiteiten in strijd zijn met de openbare orde en die daarmee de samenleving bedreigen.

Read more

13.07.2021 NL law
Voortgang wetsvoorstel inzake evenwichtige man/vrouwverhouding

Short Reads - Op 11 februari 2021 is het wetsvoorstel inzake evenwichtige man/vrouwverhouding aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel introduceert een wettelijk diversiteitsquotum voor RvC’s van beursvennootschappen. Daarnaast moeten grote NV’s en BV’s ambitieuze en passende doelen in de vorm van een streefcijfer vaststellen om genderdiversiteit in het bestuur, RvC en senior management te bevorderen.

Read more