Articles

Introduction of an oath and disciplinary regulations for all Dutch bank employees

Introduction of an oath and disciplinary regulations for all Dutch bank employees

Introduction of an oath and disciplinary regulations for all Dutch bank employees

30.04.2015 NL law

At the initiative of the Dutch Banking Association (Nederlandse Vereniging van Banken), the Dutch Financial Markets Amendment Act 2015 (Wijzigingswet financiële markten 2015) introduced an oath for employees in the Dutch financial sector, effective as of 1 April 2015. The oath is applicable to employees of financial undertakings such as banks, insurance companies, investment firms and intermediaries. 

Disciplinary regulations introduced together with the oath only apply to bank employees. With the introduction of disciplinary regulations, the Dutch banking sector aims to contribute to safeguarding and enhancing the quality of the banking sector.

Effective 1 April 2015, section 3:17b of the Dutch Financial Supervision Act (Wet op het financieel toezicht, the "Wft") requires that banks with a registered office in the Netherlands ensure that their employees take the bankers oath, which comprises several integrity related statements. Section 3:17c Wft requires banks to implement a code of conduct, corresponding to the general code of conduct for bankers, that must be complied with by the bank's employees. Sections 3:8 and 3:17b Wft specify which employees are required to take the oath. In short, it concerns individuals who: (i) determine the day-to-day policy of the bank, (ii) substantially influence the risk profile of the bank, (iii) are directly involved in providing financial services and (iv) are supervisory board members (if applicable). In the event that an employee who has taken the oath violates the code of conduct, such individual can be disciplined through disciplinary regulations. These regulations have a statutory basis, but are enforced by the sector itself. Almost 90,000 bank employees in the Netherlands are expected to take the bankers' oath.

Any person (e.g. consumers, regulators, employers) can report a complaint about an employee who has allegedly violated the oath and the code of conduct to the Disciplinary Regulations for Banks Board (Stichting Tuchtrecht Banken, the "Disciplinary Board"). Only complaints regarding personal conduct of bank employees (occurring after 1 April 2015) can be reported to the Disciplinary Board. Complaints regarding the conduct of a bank, can be addressed to the Financial Services Complaints Institute or to a civil court.

The Disciplinary Board is responsible for executing the disciplinary regulations and the associated code of conduct. This has been outsourced to the Dutch Securities Institute ("DSI"), a self-regulated body created by the financial services industry. If the DSI is of the opinion that the employee violated the code of conduct, the complaint will be presented to an independent Disciplinary Committee (Tuchtcommissie). After a hearing, during which the employee has to account for his conduct, the Disciplinary Committee may, in accordance with the disciplinary regulations, impose sanctions on the employee (e.g. formal warning, temporary suspension of duties, a fine or taking mandatory courses). The sanctions imposed on the employee will be temporarily recorded in a register that can only be accessed by banks (Tuchtrechtelijk Register). The employee or the prosecutor (managing director of the DSI) can appeal against the decision of the Disciplinary Committee to the Appeal Committee (Commissie van Beroep).

 

Related news

30.09.2020 EU law
A digital transition in the financial services sector

Short Reads - On 24 September 2020, the European Commission (the “Commission”) adopted the Digital Finance Package (the “Package”). The aim of this initiative is to create a competitive EU financial sector that gives consumers access to innovative financial products, while ensuring consumer protection and financial stability. The package includes a digital finance strategy, a legislative framework for crypto-assets, a legislative framework for digital resilience and a retail payments strategy.

Read more

01.09.2020 NL law
Handhavingsbesluiten van financiële toezichthouders bestuursrechtelijk aanvechten

Articles - Financiële toezichthouders (Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM)) hebben een breed arsenaal aan formele sancties en informele maatregelen tot hun beschikking om normconform gedrag bij marktpartijen te bewerkstelligen. Voorbeelden daarvan zijn: een last onder dwangsom, een bestuurlijke boete, een aanwijzing, een waarschuwing, een normoverdragend gesprek en de publicatie van sancties.

Read more

29.09.2020 NL law
Variabele rente in LMA-documentatie na de benchmarktransitie

Short Reads - Er is de laatste tijd veel te horen en te lezen geweest over de benchmarktransitie (voor een beknopte beschrijving van die transitie verwijs ik graag naar mijn artikel van 7 augustus 2020). Het artikel dat u nu leest gaat over een deelonderwerp van de benchmarktransitie, namelijk over de (verwachte) wijzigingen in de berekening van variabele rente onder de (aangepaste) LMA Recommended Form documentatie voor LIBOR-leningen.

Read more

28.08.2020 NL law
Loan Market Association publiceert aanvulling op bestaande Revised Replacement of Screen Rate Clause in reactie op aanbeveling van Working Group on Sterling Risk-Free Reference Rates

Short Reads - In het kader van de rentebenchmarktransitie (voor uitleg en achtergrond, zie mijn vorige publicatie van augustus 2020) heeft de Loan Market Association (LMA) in mei 2018 een zogenaamde 'Replacement of Screen Rate Clause' gepubliceerd die partijen in hun op door de LMA ontwikkelde standaarddocumentatie gebaseerde kredietovereenkomsten kunnen opnemen.

Read more

01.09.2020 NL law
Toezichthouders aan de poort

Articles - Het kan iedere financiële onderneming overkomen: in de bus vindt men een verzoek om informatie te verstrekken aan een van  de financiële toezichthouders, De Nederlandsche Bank (DNB) of de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Een dergelijk verzoek leidt al snel tot onrust binnen de onderneming. Ingrid Viertelhauzen en Maciek Bednarski bespreken de reikwijdte van de inlichtingenbevoegdheid en plaatsen hier enkele kanttekeningen bij.

Read more

10.08.2020 NL law
ISDA kondigt publicatie van Adjusted RFRs, wijziging van de 2006 Definitions en IBOR Fallback Protocol aan

Short Reads - In twee in juli verschenen persberichten kondigt ISDA (i) de aanvang van de berekening en publicatie door Bloomberg van zogenaamde 'Fallback Rates' voor een aantal bestaande IBORs en (ii) de voorgenomen publicatie door ISDA van gewijzigde 'rate options' in de 2006 Definitions en het langverwachte IBOR Fallback Protocol aan.

Read more