Articles

Dutch Supreme Court: Termination of a credit agreement may be invalid if, given the facts and circumstances of the matter at hand, the exercise of a termination right is unacceptable according to applicable standards of reasonableness and fairness

Dutch Supreme Court: Termination of a credit agreement may be invalid if, given the facts and circumstances of the matter at hand, the exercise of a termination right is unacceptable according to applicable standards of reasonableness and fairness

Dutch Supreme Court: Termination of a credit agreement may be invalid if, given the facts and circumstances of the matter at hand, the exercise of a termination right is unacceptable according to applicable standards of reasonableness and fairness

30.04.2015 NL law

The Dutch Supreme Court ruled that the Court of Appeal in Amsterdam had correctly applied applicable standards of reasonableness and fairness, which provide that the termination of a credit agreement may be invalid if the exercise of a termination right is unacceptable according to such standards, taking into account the facts and circumstances of the matter at hand. 


In addition, the Dutch Supreme Court ruled that the Court of Appeal had not misapplied the standards of reasonableness and fairness by weighing the interests of the bank and the borrower against each other and had duly taken into account the special duty of care owed by the bank pursuant to the applicable general terms and conditions.

Dutch Supreme Court, 10 October 2014 (ECLI:NL:HR:2014:2929)

The bank was the lender under a credit agreement providing for an overdraft facility with an indefinite term and two fixed-rate loans with defined maturity dates. The applicable general terms and conditions included a provision for the automatic termination of the credit agreement and the loans becoming immediately due in the event of a payment default by the borrower. In 2009, the bank informed the borrower that it would terminate the credit agreement stating that the borrower had not complied with certain of its obligations. 

The Court of Appeal in Amsterdam ruled that the termination of the fixed-rate loans on the basis of the automatic termination provision was invalid. The Court of Appeal held that invocation by the bank of the automatic termination provision was contrary to applicable standards of reasonableness and fairness when taking into account the interests of the bank and the borrower, and given the special duty of care owed by the bank pursuant to its general terms and conditions. The Court of Appeal ruled that the bank had terminated the fixed-rate loans without taking due care of the justified interests of the borrower, and that the bank's own interest in terminating the fixed-rate loans was limited considering its comfortable credit and security position against the borrower. The bank filed an appeal with the Dutch Supreme Court.

The Dutch Supreme Court ruled that the Court of Appeal had correctly applied the standards of reasonableness and fairness, which provide that the termination of a credit agreement may be invalid if the exercise of a termination right is unacceptable according to such standards, taking into account the facts and circumstances of the matter at hand. In addition, the Dutch Supreme Court ruled that the Court of Appeal had not misapplied the standards of reasonableness and fairness by weighing the interests of the bank and the borrower against each other and taking into account the special duty of care owed by the bank pursuant to the applicable general terms and conditions. Accordingly, the Dutch Supreme Court upheld the judgment of the Court of Appeal in Amsterdam.

The ruling serves as a reminder that a termination provision included in a credit agreement may not be validly invoked by the lender if the invocation thereof, based on the facts and circumstances of the matter at hand, conflicts with applicable standards of reasonableness and fairness. The judgment provides additional clarity on how those standards of reasonableness and fairness may be applied to the termination of a credit agreement and which facts and circumstances may be taken into account.

Related news

01.09.2020 NL law
Toezichthouders aan de poort

Articles - Het kan iedere financiële onderneming overkomen: in de bus vindt men een verzoek om informatie te verstrekken aan een van  de financiële toezichthouders, De Nederlandsche Bank (DNB) of de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Een dergelijk verzoek leidt al snel tot onrust binnen de onderneming. Ingrid Viertelhauzen en Maciek Bednarski bespreken de reikwijdte van de inlichtingenbevoegdheid en plaatsen hier enkele kanttekeningen bij.

Read more

10.08.2020 NL law
ISDA kondigt publicatie van Adjusted RFRs, wijziging van de 2006 Definitions en IBOR Fallback Protocol aan

Short Reads - In twee in juli verschenen persberichten kondigt ISDA (i) de aanvang van de berekening en publicatie door Bloomberg van zogenaamde 'Fallback Rates' voor een aantal bestaande IBORs en (ii) de voorgenomen publicatie door ISDA van gewijzigde 'rate options' in de 2006 Definitions en het langverwachte IBOR Fallback Protocol aan.

Read more

01.09.2020 NL law
Handhavingsbesluiten van financiële toezichthouders bestuursrechtelijk aanvechten

Articles - Financiële toezichthouders (Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM)) hebben een breed arsenaal aan formele sancties en informele maatregelen tot hun beschikking om normconform gedrag bij marktpartijen te bewerkstelligen. Voorbeelden daarvan zijn: een last onder dwangsom, een bestuurlijke boete, een aanwijzing, een waarschuwing, een normoverdragend gesprek en de publicatie van sancties.

Read more

21.07.2020 NL law
Financiële sector moet klimaatrisico’s bespreken met klanten

Short Reads - Financiële instellingen moeten in gesprekken met klanten aandacht besteden aan klimaatrisico’s. Bij zakelijke klanten met name over de mogelijke impact van klimaatrisico’s op hun bedrijfsvoering en bij hypotheekeigenaren bijvoorbeeld over de verduurzaming van hun woning. Ook in het licht van het Klimaatcommitment van de financiële sector is dit van belang. Dit blijkt uit een bloemlezing van acht Nederlandse financiële instellingen, verenigd onder het Platform voor Duurzame financiering.

Read more

28.08.2020 NL law
Loan Market Association publiceert aanvulling op bestaande Revised Replacement of Screen Rate Clause in reactie op aanbeveling van Working Group on Sterling Risk-Free Reference Rates

Short Reads - In het kader van de rentebenchmarktransitie (voor uitleg en achtergrond, zie mijn vorige publicatie van augustus 2020) heeft de Loan Market Association (LMA) in mei 2018 een zogenaamde 'Replacement of Screen Rate Clause' gepubliceerd die partijen in hun op door de LMA ontwikkelde standaarddocumentatie gebaseerde kredietovereenkomsten kunnen opnemen.

Read more